Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  ArkivHippocampusdagen 2014 om heta forskningsämnen
Hippocampusdagen är nu tillbaka efter några års uppehåll. Den 14 november 2014 arrangeras en Hippocampusdag vid SLU och SVA med aktuell hästforskning.
Aktuell 2014-09-25 till 2014-11-14
Läs mer »

HästSverige ger dig kunskap
För dig som vill lära mer om häst är kunskapssajten HästSverige det självklara valet. På HästSverige hittar du kunskap baserad på forskning.
Aktuell 2012-06-18 till 2012-12-30
Läs mer »

Hippocampusdagarna 2011 - anmäl senast 12 oktober
Hippocampusdagarna arrangeras på nytt! ”Säkerhet för häst och människa” är temat som rymmer många viktiga frågor - och svar! Boka 1-2 november!
Aktuell 2011-09-26 till 2011-11-01
Läs mer »

Kunskapssajten HästSverige lanserad
Den nya kunskapssajten sätter hästen i centrum - oavsett ras och disciplin. På HästSverige hittar du aktuell och korrekt kunskap om hästen.
Aktuell 2011-09-23 till 2011-12-15
Läs mer »

Nya rön om sommareksem
Varför drabbas hästar av sommareksem? Vad har forskningen visat? Om detta handlar ett lunchseminarium 18 maj.
Aktuell 2011-04-28 till 2011-05-19
Läs mer »

Konstgjord hästhov kan ge bättre travbanor
Med hjälp av en konstgjord hästhov vill forskare víd JTI och SLU bidra till bättre förståelse för hur travbanors underlag bör utformas.
Aktuell 2011-03-02 till 2011-05-23
Läs mer »

Om utfodring av tävlingshästar på seminarium
Vilken typ av foder behöver en tävlingshäst för att prestera bra? Om det handlar nästa lunchseminarium inom Hippocampus.
Aktuell 2011-01-17 till 2011-02-07
Läs mer »

11 miljoner till SLU:s hästforskare
Nitton hästforskare vid SLU har för 2011 fått drygt 11 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Hästforskning.
Aktuell 2010-12-21 till 2011-03-01
Läs mer »

Liten risk släppa hästar i grupp
Hästar bör hållas i grupp när de går i rasthage eller på bete, visar ny forskning vid SLU.
Aktuell 2010-11-18 till 2010-12-30
Läs mer »

Har bakterien Nicolitella semolina någon betydelse?
Om en nyligen beskriven bakterie i hästens luftvägar handlar ett lunchseminarium den 1 december. Ingrid Hansson från SVA föreläser.
Aktuell 2010-11-10 till 2010-12-01
Läs mer »

SLU-institution vill bedömma välfärd hos häst
Husdjurens miljö och hälsa vid SLU söker forskare som vill utveckla metoder för att bedöma välfärd hos häst.
Aktuell 2010-10-20 till 2010-11-16
Läs mer »

Rätt häst till rätt ryttare – forskningprojekt vid SLU
Att häst och ryttare passar bra ihop är en viktig förutsättning för att ridturen ska bli rolig och säker.
Aktuell 2010-09-22 till 2010-12-13
Läs mer »

Bättre hopp- och dressyrhästar med nya avelsindex
Åsa Viklund, forskare vid SLU, visar i sin avhandling att de verktyg för urval av tävlingshästar fungerar bra.
Aktuell 2010-09-16 till 2010-12-30
Läs mer »

Kandidatexamen för framtidens hippologer
Från och med hösten 2010 blir hippologprogrammet vid SLU en treårig utbildning.
Aktuell 2010-08-20 till 2010-11-19
Läs mer »

ISES 2010 tar helhetsgrepp om häst och ryttare
Hästens välfärd och ryttarens säkerhet blir en röd tråd genom hela programmet när ISES 2010 arrangeras för sjätte gången sommaren 2010.
Aktuell 2010-05-26 till 2010-08-16
Läs mer »

Fruktat virus orsakade död hos föl i Skåne
Ett fölfoster som kastades (missfall)på en gård i Skåne i april 2010 hade den fruktade hästsjukdomen ekvin virusarterit, EVA, enligt analyser vid SVA.
Aktuell 2010-05-07 till 2010-05-28
Läs mer »

Om resistenta bakterier
Spelar de resistenta bakterierna hos häst någon roll? Det är frågeställningen för nästa lunchseminarium inom Hippocampus den 5 maj.
Aktuell 2010-04-27 till 2010-05-18
Läs mer »

Hästen på sommaren - temat för Hippocampusdagarna 2010
Hippocampusdagarna är tillbaks! ”Hästen på sommaren” är temat som rymmer många viktiga frågor - och svar! Boka 23-24 mars i Uppsala
Aktuell 2010-02-24 till 2010-03-30
Läs mer »

Nordisk konferens om hästfoder
Nordic Feed Science Conference hålls vid SLU i Uppsala 22-23 juni. Hästens och kossans foder samt nutrition är huvudämnen för konferensen.
Aktuell 2010-02-11 till 2010-04-20
Läs mer »

Besiktade hästar var medicinerade
Det förekommer smärtstillande substanser hos hästar i samband med besiktning vid försäljning. Det konstateras i ett examensarbete vid SLU.
Aktuell 2010-02-08 till 2010-03-30
Läs mer »

Om Rhodococcus equi - vad händer?
Om den fruktade bakterien Rhodococcus equi handlar Hippocampus lunchseminarium 10 februari.
Aktuell 2010-01-25 till 2010-02-11
Läs mer »

Hästars ledsjukdomar prioriterad forskning
Hästforskare vid SLU och SVA får drygt 9,5 miljoner kronor för 2010 från Stiftelsen hästforskning vid den fördelning som gjordes i slutet av 2009.
Aktuell 2010-01-07 till 2010-02-25
Läs mer »

Euro Horse får tema hästvälfärd 2010
Euro Horse, mässa under Göteborg Horse Show i Scandinavium, får temat hästvälfärd i 2010 års upplaga. SLU håller i många seminarier.
Aktuell 2009-12-15 till 2010-02-28
Läs mer »

Om hästar, karies och antikroppar i saliv
Höstens sista lunchseminarium inom Hippocampus handlar om hästars tänder. Anna-Karin Ebba Palm föreläser 9 december kring detta.
Aktuell 2009-11-30 till 2009-12-21
Läs mer »

Konferens om ridkonst 2010
Forskning om ridkonst är temat för en internationell konferens, ISES, som hålls sommaren 2010 vid SLU och Strömsholm.
Aktuell 2009-11-30 till 2010-04-01
Läs mer »

HSV har fel - hippologer får jobb
Högskoleverket (HSV) har fel om hippologernas arbetsmarknad, säger Göran Dalin, ansvarig för hippologutbildningen vid SLU.
Aktuell 2009-11-16 till 2009-12-28
Läs mer »

Europas hästsektor skrev under avsiktsförklaring om samarbete
Hästen måste bli synligare inom EU. Konferensen Equus2009 avslutades med att den europeiska hästsektorn skrev under en avsiktsförklaring om samarbete.
Aktuell 2009-10-30 till 2009-12-15
Läs mer »

Nätverk för EU:s hästsektorer – mål för Equus 2009
Hästsektorn i Europa behöver kraftsamla. Vid Equus 2009 som hålls vid SLU planeras för ett nätverk där såväl sport, avel som näring ingår.
Aktuell 2009-10-16 till 2009-11-06
Läs mer »

Hälta vanligaste sjukdomen hos häst
Hälften av alla sjukdomsfall hos svenska hästar rör hälta. Det visar Johanna Penell från SLU i en studie av data från kliniker och försäkringsbolag.
Aktuell 2009-10-14 till 2009-11-30
Läs mer »

Nytt vaccin mot kvarka
Ett nytt vaccin mot sjukdomen kvarka har utvecklats vid bl a SLU.I förlängningen kan det också ge nya vacciner mot sjukdomar som drabbar människan.
Aktuell 2009-10-14 till 2009-11-29
Läs mer »

Sjukvårdsupplysning för djurägare
Regeringen har lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket att ta fram ett system med en jourtelefon för djurägare som behöver prata med en veterinär.
Aktuell 2009-09-17 till 2009-10-08
Läs mer »

Genetiken bakom klapphingst kartläggs vid SLU
När hästar föds som klapphingstar innebär det såväl ökad risk för djuret vid kastration som högre kostnader för djurägaren.
Aktuell 2009-09-17 till 2009-11-08
Läs mer »

Har du en klapphingst i stallet?
En genetisk studie på klapphingstar har inletts vid SLU. Studien ska undersöka de genetiska orsakerna till att vissa hingstar föds som klapphingstar.
Aktuell 2009-09-17 till 2009-10-08
Läs mer »

Europa samlas för att lyfta hästsektorn
EU Equus 2009, som arrangeras vid SLU 29-30 oktober ska lyfta frågor kring hästsektorns betydelse i Europa.
Aktuell 2009-09-11 till 2009-10-02
Läs mer »

Symposium om läkemedel för häst
1-2 oktober hålls ett symposium "Use and Misuse of Drugs in the Athletic Horse" i Uppsala. NKVet arrangerar symposiet.
Aktuell 2009-08-24 till 2009-09-14
Läs mer »

Ny teknik visar hälta hos häst
Ibland räcker det mänskliga ögat inte till när hästens hälta ska lokaliseras. Ett nytt hjälpmedel, utvecklat i USA, testas just nu vid SLU.
Aktuell 2009-08-24 till 2009-09-14
Läs mer »

Förgiftningar hos häst
Höstens första lunchseminarium handlar om förgiftningar hos häst. Tag chansen att lära mer om det området den 30 september.
Aktuell 2009-08-23 till 2009-09-14
Läs mer »

Om samspelet häst - människa, konferens 2010
SLU kommer att vara värd för ISES Sweden 2010, en internationell hästforskningskonferens i 31/7-2/8 sommaren 2010.Samspel häst-människa är temat.
Aktuell 2009-06-23 till 2010-08-05
Läs mer »

Foderforskare belönad
Sara Muhonen, foderforskare vid SLU, har fått ett stipendium från Svensk-Franska stiftelsen.
Aktuell 2009-06-18 till 2009-07-09
Läs mer »

Hippologutbildningen blir treårig
Hippologutbildningen vid SLU, som nu är tvåårig, blir från 2010 ett treårigt kandidatprogram inom hippologi. Det har styrelsen för SLU beslutat.
Aktuell 2009-06-16 till 2009-07-07
Läs mer »

Nya utbrott av allvarlig nervsjukdom hos häst
Fyra nya utbrott av den okända och allvarliga nervsjukdom som kallas polyneuropati hos häst har förekommit i Sverige under den senaste tiden.
Aktuell 2009-06-16 till 2009-07-07
Läs mer »

Nervös ryttare påverkar hästen
Hur mycket påverkar ryttarens omedvetna signaler en häst vid ridning eller annan hantering? Det har forskare vid SLU nu studerat.
Aktuell 2009-05-25 till 2009-06-15
Läs mer »

Bra grovfoder tillräckligt för tävlande hästar
Tävlande hästar behöver inte stora mängder kraftfoder för att kunna prestera. Det är tillräckligt med ett bra grovfoder visar forskning vid SLU.
Aktuell 2009-05-19 till 2009-08-15
Läs mer »

Förslag om en bättre veterinärorganisation
Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet om hur en ny veterinär organisation ska se ut enligt ett pressmeddelande från jordbruksdepartementet
Aktuell 2009-04-23 till 2009-05-20
Läs mer »

22 nya miljoner till hästforskning
Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010.
Aktuell 2009-04-23 till 2009-05-31
Läs mer »

Krumma shetlandsföl sökes av SLU-forskare
En genetisk studie om krumma föl hos shetlandsponny har påbörjats vid SLU. Nu söker forskarna efter fler individer, både krumma och friska.
Aktuell 2009-04-21 till 2009-07-30
Läs mer »

Rekordmånga vill bli djursjuksköterska
Utbildningen till djursjuksköterska är SLU:s mest populära. Det 3-åriga programmet ökade med 169 procent jämfört med förra året.
Aktuell 2009-04-21 till 2009-05-12
Läs mer »

Lunchseminarium om bornavirus
Om hur bornavirus drabbar häst handlar nästa lunchseminarium inom Hippocampus. Den 20 maj föreläser veterinär Jonas Wensman om bornavirus.
Aktuell 2009-04-21 till 2009-05-20
Läs mer »

Större samarbete inom hästsektorn
Jordbruksministern har nu bildat en utökad samarbetsgrupp inom hästområdet. SLU är en av parterna.
Aktuell 2009-03-02 till 2009-04-25
Läs mer »

Vill du bli hippolog?
Snart är det dags, 18 mars, att skicka in ansökan till hippologprogrammet vid SLU. Du kan bli ridlärare, stallchef eller utbilda dig inom trav/galopp.
Aktuell 2009-02-10 till 2009-03-03
Läs mer »

Dopning- hett ämne på lunchseminarium
Det senaste om dopning, bland annat capsaicin, presenteras vid seminarium 25 februari.
Aktuell 2009-02-05 till 2009-02-26
Läs mer »

Nya pengar till hästforskare till SLU och SVA
Forskare vid SLU och SVA har för 2009 beviljats nära 7,4 miljoner kronor från Stiftelsen svensk hästforskning.
Aktuell 2009-01-08 till 2009-03-05
Läs mer »

MRSA hos häst - föredrag på SVA
Första lunchföredraget våren 2009 har ett högaktuellt ämne - MRSA hos häst. Den 21 januari hålls ett gratis seminarium.
Aktuell 2008-12-16 till 2009-01-22
Läs mer »

Ny epidemi av hästinfluensa i Sverige
Sverige tycks återigen vara drabbad av en hästinfluensa. Mer än 20 fall har rapporterats senaste veckan.
Aktuell 2008-12-11 till 2009-01-25
Läs mer »

Rätt dos medicin till hästen
Hur läkemedel till häst tas upp, bryts ner och utsöndras, saknas det ännu kunskap om. Det konstater Eva Tydén i ny avhandling vid SLU.
Aktuell 2008-12-08 till 2008-12-29
Läs mer »

SVA-forskare får en miljon för forskning om hästars immunsystem
SVA forskare får en miljon för att forska om hästars immunsystem.
Aktuell 2008-11-27 till 2008-12-18
Läs mer »

Hästens foder - seminarium vid SLU
Vad ska hästen äta, hur känslig är den för foderbyte och hur påverkar stallmiljön hästens luftrör? Om detta och mycket mer handlar seminarium vid SLU.
Aktuell 2008-09-30 till 2008-10-21
Läs mer »

SVA ger kurs i hästfodersäkerhet
Hur säkert är ditt hästfoder? Hygieniskt och av bra kvalitet? SVA arrangerar nu en webbaserad kurs i fodersäkerhet.
Aktuell 2008-09-24 till 2008-11-19
Läs mer »

SLU-forskare föreläser på Hästnäringens forsknings- och utvecklingsforum
Föreläsningarna hålls på fyra olika platser under september. Forumet har ett starkt fokus på forskning inom olika områden.
Aktuell 2008-08-29 till 2008-09-19
Läs mer »

Från hingstval till avvänjning
Hippologenhetens fortbildningskurs som inleds i oktober ska ge kunskap och förståelse för hästavelsarbete.
Aktuell 2008-07-03 till 2008-07-24
Läs mer »

Nu skördas årets vallskörd
Runt om i Sverige skördas just nu hö, hösilage och ensilage. Vad är skillnaden? Vad är viktigt att veta? Läs mer under Frågor och svar!
Aktuell 2008-07-03 till 2008-08-30
Läs mer »

Ryggproblem hos häst upptäcks lättare med hjälp av kameror
Har hästen ont i ryggen? Det upptäcks bäst via avancerad teknik, visar ny forskning vid SLU.
Aktuell 2008-06-04 till 2008-08-30
Läs mer »

Olika värderingssystem försvårar samsyn inom hästavel
Skillnader i testsystem, metoder för avelsvärdering och vilka resultat som ingår i beräkningen gör det svårt att jämföra hästavel mellan olika lände
Aktuell 2008-05-28 till 2008-06-18
Läs mer »

Aktuell hästforskning presenteras under maj
Maj månad erbjuder gyllene tillfällen för den som vill veta mer om pågående hästforskning, såväl vid SLU som andra universitet.
Aktuell 2008-05-07 till 2008-05-28
Läs mer »

Interaktion mellan häst och ryttare, tema för lunchföredrag
Marie Rhodin, veterinär vid SLU, föreläser vid ett lunchföredrag om hur hästens form påverkar interaktion mellan häst och ryttare.
Aktuell 2008-04-29 till 2008-05-22
Läs mer »

Seminarium om hästavel
29-30 maj blir det fokus på hästavel vid SLU. Dels försvarar Emma Thorén Hellsten sin avhandling om hästavel och dels arrangeras ett seminarium.
Aktuell 2008-04-16 till 2008-05-30
Läs mer »

SLU-forskare föreläser vid Eurohorse
Intressanta föreläsningar om aktuell forskning erbjuds gratis till besökarna på Eurohorse i Göteborg 23-27 april. Se programmet!
Aktuell 2008-04-16 till 2008-05-07
Läs mer »

Luftvägsproblem sänker hästens prestation
Inflammation i luftvägarna behöver inte alltid ge hosta hos hästar - däremot sänker det prestationen hos hårt arbetande tävlingshästar. Det visar ny forskning vid SLU.
Aktuell 2008-03-27 till 2008-04-17
Läs mer »

Högt huvud hämmar hästens skritt
Hästar som rids med extremt högt huvud och hals får ett hämmat rörelsemönster visar ny forskning vid SLU.
Aktuell 2008-03-17 till 2008-09-30
Läs mer »

Lunchseminarium om influensautbrott under 2007
Årets första lunchseminarium handlar om utbrott av hästinfluensa under 2007. Maria Eriksson föreläser.
Aktuell 2008-03-13 till 2008-03-20
Läs mer »

Rosat veterinärprogram vid SLU
Veterinärprogrammet och forskarutbildningen inom veterinärmedicin vid SLU får mycket positiva omdömen i en nu redovisad kvalitetsgranskning.
Aktuell 2008-03-05 till 2008-03-26
Läs mer »

Mer pengar till hästforskning
Stiftelsen Svensk Hästforskning har nu beviljat anslag för forskning under 2008. Merparten av anslagen går till forskare vid SLU och SVA.
Aktuell 2008-02-06 till 2008-02-27
Läs mer »

Hippologerna får lära sig mer
Fördjupad kunskap hos framtidens hippologer
Aktuell 2008-01-11 till 2008-03-01
Läs mer »

Bättre djurskydd - mindre krångel, förslag från utredning om tävlingsdjur
Tävlingsdjursutredningen har överlämnat sitt betänkande Bättre djurskydd - mindre krångel,främst om hästar,till jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Aktuell 2007-11-21 till 2007-12-30
Läs mer »

Säkrare underlag för hopphästar - mål för ny forskning
Hur kan allvarliga skador hos hopphästar, orsakade av dåliga underlag vid tävling och träning, undvikas i framtiden? Det ska SLU-forskare studera.
Aktuell 2007-11-13 till 2007-12-30
Läs mer »

Koll på mediciner hos stall Stig H
Travtränaren Stig H Johansson har ofta fått sina hästar dopingtestade under karriären. Ingen har testats positiv. Strikta rutiner är nyckeln.
Aktuell 2007-10-18 till 2007-12-20
Läs mer »

Nya satsningar på forskning vid SVA och SLU
Forskare vid SVA och SLU får 1.7 milj kr från SSH. Studier om nervsjukdom hos hästar, spolmask hos föl samt om olika banunderlag ska göras.
Aktuell 2007-10-18 till 2007-11-30
Läs mer »

Distanskurs om hästen utfodring
Lär mer om utfodring via en distanskurs vid SLU. Läs mer på www.huv.slu.se Anmäl senast 15 oktober!
Aktuell 2007-10-03 till 2007-10-20
Läs mer »

Spännande forskning på lunchföredrag
Tre spännande ämnen, infektiös anemi, hjärtmuskelinflammation och fång, blir det föredrag om i höstens lunchseminarier. Missa inte dem!
Aktuell 2007-10-03 till 2007-12-15
Läs mer »

Om samspel mellan häst och ryttare vid Smedjeveckan i Skara
Kan vi påverka hästars och ryttares hälsa positivt? Rehabilitering av djur, vad är vetenskap och tro? Två intressanta teman vid Smedjeveckan hos SLU.
Aktuell 2007-09-06 till 2007-09-30
Läs mer »

Alternativmedicin eller veterinärmedicin? Debatt på Hippocampusdagarna!
Årets Hippocampusdagar 9-10/10 blir de mest spännande som arrangerats. Dopning och alternativmedicin är högaktuella ämnen som ska debatteras.
Aktuell 2007-09-04 till 2007-10-09
Läs mer »

Utfodring för hälsa och prestation - slutsatser
Vad hästar bör äta är ett omdiskuterat ämne. SLU-projektet om utfodringens betydelse för hälsa och prestation presenterar här sina slutsatser.
Aktuell 2007-08-23 till 2008-05-30
Läs mer »

Om dopning och alternativmedicin vid Hippocampusdagarna
Hippocampusdagarna 2007, som arrangeras den 9-10 oktober i Uppsala har detta år ett mycket spännande program. Dopning och alternativmedicin är temat.
Aktuell 2007-06-28 till 2007-10-09
Läs mer »

Lika bra ensilage i liten som stor bal
Det går lika bra att ensilera vallfoder till häst i små balar på 40 kg , som i de stora balar på upp mot 800 kg som produceras i Sverige. Det visar Cecilia Müller, husdjursagronom vid SLU, i sin avhandling om inplastat vallfoder till häst.
Aktuell 2007-05-25 till 2007-11-01
Läs mer »

Om hästens beteende på ny webbsida
Elke Hartmann är etolog och forskar om hästens beteende vid SLU. Följ hennes forskning på webbsidan www.group-housing-horses.net/
Aktuell 2007-05-07 till 2007-08-10
Läs mer »

Lunchseminarium om ryttarens sits och hästens välbefinnande
Genom att utveckla ryttarens sits kan hästens välbefinnande öka. Det kommer Mari Zetterqvist-Blockhuis från Strömsholm att föreläsa om den 9 maj.
Aktuell 2007-04-24 till 2007-05-10
Läs mer »

Formas satsar på veterinärmedicin vid SLU
Den veterinärmedicinska forskningen vid SLU har beviljats anslag på 16 550 000 kronor från forskningsrådet Formas. Det är totalt nio forskningsprojekt som har beviljats pengar fördelade över tre år.
Aktuell 2007-04-24 till 2007-05-30
Läs mer »

Tävling viktigt mått för bra avel av islandshäst
Det går att avla för bra tävlingsprestationer hos islandshästar. Det visar forskning som har gjorts av Elsa Albertsdóttir, institutionen för husdjursgenetik vid SLU.
Aktuell 2007-03-16 till 2007-04-06
Läs mer »

Om hästinfluensa - nu och i framtiden
Berndt Klingeborn föreläser om hästinfluensa vid Hippocampus lunchseminarium den 11 april kl. 12-13. Läs mer i kalendariet.
Aktuell 2007-03-14 till 2007-04-11
Läs mer »

Hästens hoppförmåga ligger i generna
Att avla för hoppning är lättare än att föda upp en dressyrhäst. Hoppförmågan nedärvs starkt. Det visar forskning som Elisabeth Olsson gjort vid SLU.
Aktuell 2007-03-08 till 2007-05-15
Läs mer »

Om infektiös anemi och ryttarens sits vid vårens lunchföredrag
Boka in ett lunchföredrag hos Hippocampus vid SLU och SVA. Den 14 mars, 11 april och 9 maj blir det intressanta föredrag, helt gratis!
Aktuell 2007-03-07 till 2007-03-28
Läs mer »

Foderstatsprogrammet öppet igen!
Foderstatsprogrammet på Hippocampus webbplats fungerar igen. Nu kan du precis som tidigare räkna ut en aktuell foderstat för din häst eller ponny.
Aktuell 2007-03-06 till 2007-03-30

Hästinfluensa – nu och i framtiden
Ta chansen att lära mer om hästinfluensa när Berndt Klingeborn föreläser vid lunchseminarium på SVA den 14 mars.
Aktuell 2007-03-06 till 2007-03-15
Läs mer »

SLU:s djursjukvård i ny regi
Nu samsas all sjukvård för hund, katt och häst under samma tak och inom samma organisation vid SLU. Vid nyår startade Universitetsdjursjukhuset.
Aktuell 2007-02-28 till 2007-03-30
Läs mer »

Många forskare medverkar på Häst 2007
Snart är det dags för Häst 2007, kunskapsmässan kring häst i Västerås som hålls 9-11 mars. Forskarna från SLU och SVA finns förstås på plats.
Aktuell 2007-02-27 till 2007-03-12
Läs mer »

Mögelgifter i foder och halm från förra årets skörd
Höstens blöta väder visar sig nu i mögel i lagrat kraftfoder och halm.SVA har tagit prover från fjolårsskörden på 40 gårdar i syd- och mellansverige.
Aktuell 2007-02-14 till 2007-03-20
Läs mer »

Hästar med inkar sökes
Hur behandlar man bäst en ink (sarcoid) hos häst? Det ska utredas i ett examensarbete vid SLU. Har din häst inkar? Hör av dig till forskarna!
Aktuell 2007-02-07 till 2007-03-30
Läs mer »

Om bruksprov för hingstar
Effektiva bruksprov för hingstar är viktigt för framgångsrik avel av ridhästar. Om det berättar Elisabeth Olsson vid ett lunchseminarium 14 februari.
Aktuell 2007-02-06 till 2007-02-16
Läs mer »

Kronprinsessan Victoria förgyllde invigning vid SLU
Universitetsdjursjukhuset vid SLU har invigts med stor pompa och ståt. Kronprinsessan Victoria och andra prominenta gäster fanns på plats.
Aktuell 2007-02-01 till 2007-03-21
Läs mer »

Nya forskningsprojekt vid SLU och SVA
Tio nya projekt om hästforskning har fått pengar från Stiftelsen svensk hästforskning. Merparten gick till SLU-forskare.
Aktuell 2007-01-19 till 2007-03-30
Läs mer »

Brunstproblem hos ston- ämne för avhandling
Hur är det egentligen med ston, blir de oridbara och allmänt svårhanterliga under brunsten? Om detta handlar Ylva Hedbergs avhandling vid SLU.
Aktuell 2006-12-07 till 2007-01-20
Läs mer »

Aktuell forskning om hästavel presenteras
Om genetiska analyser av svenska varmblodshingstars resultat vid bruksprov handlar ett seminarium vid SLU tisdagen 12 december.
Aktuell 2006-12-05 till 2006-12-26
Läs mer »

Ylva Hedberg först ut av Hippocampus doktorander
Inom projektet Hippocampus finns åtta doktorander. Ylva Hedberg är den som först presenterar sin forskning i en doktorsavhandling.
Aktuell 2006-11-09 till 2006-12-15
Läs mer »

Lunchföredrag om lagring av hö samt antihistamin åt häst
Ta del av aktuell forskning kring häst och ät en lunchmacka. Det erbjuds vid Hippocampus två lunchseminarier denna höst.
Aktuell 2006-11-07 till 2006-12-15
Läs mer »

Ta del av innehållet under Hippocampusdagarna
Nu kan du läsa de sammanfattningar som gjordes inför Hippocampusdagarna. Titta i vänsterspalten under Lästips och klicka på Hippocampusdagarna 2006.
Aktuell 2006-11-07 till 2006-12-15
Läs mer »

Se hela programmet för Hippocampusdagarna
Hippocampusdagarna 25-26 oktober erbjuder ett fullspäckat program om aktuell forskning kring häst. Ännu finns platser kvar. Anmäl i dag!
Aktuell 2006-10-06 till 2006-10-27
Läs mer »

Hästintresserad lantmästare ny jordbruksminister
Eskil Erlandsson, ordförande i Svenska Hästavelsförbundet, blir jordbruksminister i den nya regering som presenterades fredagen 6 oktober.
Aktuell 2006-10-06 till 2006-10-27

Laserbehandling minskar inte hälta hos häst
Kotledsinflammation hos häst lindras inte vid laserbehandling. Däremot påverkas temperatur och blodflöde i hud, visar ny SLU-forskning.
Aktuell 2006-09-26 till 2006-11-20
Läs mer »

Missa inte Hippocampusdagarna - platser kvar
Årets Hippocampusdagar arrangeras 25-26 oktober. Aktuell forskning om häst. Anmäl på http://www-conference.slu.se/hippocampus
Aktuell 2006-09-20 till 2006-10-25
Läs mer »

Två miljoner till forskning om utegångsdjur
Djurskyddsmyndigheten söker forskare som kan utvärdera skötseln av utegångsdjur med hänsyn till djurskyddet.
Aktuell 2006-09-20 till 2006-10-17
Läs mer »

Stora och små djur när SLU håller öppet hus
Möt stora och små djur i Öppet hus lördagen 30 september. Då öppnar VH-fakulteten vid SLU i Uppsala dörrarna för alla djurintresserade.
Aktuell 2006-09-19 till 2006-10-20
Läs mer »

Symposium i rehabilitering av häst
Författaren till boken, Equine Surgery and Sports Medicine, Andris Kaneps från New Hampshire, USA, kommer till SLU, Ultuna och håller ett symposium.
Aktuell 2006-08-15 till 2006-09-07
Läs mer »

Anmäl NU till höstens Hippocampusdagar
Redan nu kan du anmäla till Hippocampusdagarna 25-26 oktober. Bästa pris före anmälan den 28 augusti. Klicka på Läs mer
Aktuell 2006-05-30 till 2006-08-30
Läs mer »

Belastade muskler kräver återhämtning
Hårt arbetande hästar behöver återhämta sig för att glykogenhalten i musklerna ska komma i balans. Ny avhandling handlar om muskelarbete.
Aktuell 2006-05-29 till 2006-06-19
Läs mer »

Förslag till nya regler om hästhållning
Alla hästar ska dagligen få röra sig fritt, ha kontakt med andra hästar och få tillräckligt med grovfoder enligt förslag från Djurskyddsmyndigheten.
Aktuell 2006-05-24 till 2006-06-30
Läs mer »

Hela programmet klart för Hippocampusdagarna
Infektioner, läkemedel, avel och genetik är huvudteman för Hippocampusdagarna 25-26 oktober. Se hela programmet under Läs mer.
Aktuell 2006-05-16 till 2006-06-06
Läs mer »

Djursjukvårdare och hippologer populära utbildningar vid SLU
Djursjukvårdarprogrammet är det mest sökta programmet vid SLU. Även hippologprogrammet fick 14 procent fler sökande än förra året.
Aktuell 2006-05-09 till 2006-06-30
Läs mer »

Lunchföredrag om besvärliga ston
Vårens sista lunchseminarium inom Hippocampus arrangeras 17 maj. Då berättar Ylva Hedberg om brunstproblem hos ston.
Aktuell 2006-05-03 till 2006-05-18
Läs mer »

Ensilage i småbal - fungerar det?
För många hästägare kan ensilage i småbal vara ett attraktivt val vid inköp av grovfoder. En rapport från SLU presenterar för- och nackdelar.
Aktuell 2006-04-04 till 2006-04-30
Läs mer »

Anslag till SLU-forskare från Djurskyddsmyndigheten
Fyra forskare vid SLU har beviljats pengar från Djuskyddsmyndigheten. Se vilka under Läs mer.
Aktuell 2006-04-04 till 2006-04-30
Läs mer »

Lunchföredrag om eksem hos islandshäst
Hur mycket nedärvs sommareksem hos islandshäst? Det berättar Louise Lindberg mer om vid Hippocampus lunchseminarium onsdag 5 april på SVA i Uppsala.
Aktuell 2006-03-30 till 2006-04-05
Läs mer »

Arv en av orsakerna till eksem hos häst
Ny forskning visar att utveckling av eksem hos islandshäst delvis är ärftligt. Det är viktig kunskap för att genom avelsarbete minska frekvensen.
Aktuell 2006-03-21 till 2006-04-30
Läs mer »

Eksemhästar sökes för ny studie
Har du hästar hemma som haft eksem de tre senaste åren? SLU-forskare söker just sådana för studier av anti-histaminpreparat.
Aktuell 2006-03-21 till 2006-04-30
Läs mer »

Forskare granskar olycksfall vid hästhantering
Det sker fler olycksfall inom lantbruket än vad man tidigare trott. Nu ska SLU-forskare även granska olycksfall inom arbeten med hästar.
Aktuell 2006-03-03 till 2006-03-24
Läs mer »

Snart dags för Häst 2006
Flera av SLU:s främsta hästforskare finns på plats vid Häst 2006 10-12 mars i Västerås. Ta chansen att lyssna och lära!
Aktuell 2006-03-02 till 2006-03-12
Läs mer »

Ny forskning om hästars rädsla
Hästens beteende, och då främst rädsla, har hittills varit ett outforskat område. Ny forskning visar att gradvis inlärning är bäst för rädda hästar.
Aktuell 2006-02-17 till 2006-03-28
Läs mer »

Travinriktad hippolog säker i sulkyn
Elisabeth Melander har fått fördjupad kunskap tack vare hippologutbildningen vid SLU. Nu är hon egen travtränare.
Aktuell 2006-02-10 till 2006-03-15
Läs mer »

Utredning föreslår ökad forskning om hästens gener
En ny utredning om djurskydd föreslår att det bör ske mer forskning för att undvika ärftliga sjukdomar hos hästar.
Aktuell 2006-02-10 till 2006-03-20
Läs mer »

FEI fördömer inte träningsmetoden rollkur
Vid ett välbesökt FEI-möte där två SLU-forskare deltog, har träningsmetoden rollkur diskuterats.Läs pressmeddelande från FEI.
Aktuell 2006-02-01 till 2006-02-22
Läs mer »

Vad innebär bockhov hos häst?
Hur åtgärdar man bockhov hos ett nyfött föl, och är det ärftligt? Läs utförligt svar av veterinär Ove Wattle, forskare vid SLU.
Aktuell 2006-01-30 till 2006-02-20
Läs mer »

FEI söker kunskap från SLU-forskare
Hur farlig är träningsmetoden rollkur för hästar? Två SLU-forskare, ska hjälpa internationella ridsportförbundet att ta reda på det.
Aktuell 2006-01-23 till 2006-03-10
Läs mer »

Inget fel på undersökt foder till nervsjuka hästar
SVA har nu undersökt foderprover från den ridskola i Jämtland där ca hälften av hästarna drabbades av en okänd nervsjukdom sommaren 2005.
Aktuell 2006-01-10 till 2006-01-31
Läs mer »

Forskning om hästens rygg presenteras
2006 års första lunchseminarium kommer att ge en lägesrapport över det hästryggprojekt som pågår vid SLU. Veterinär Chris Johnston pratar om det.
Aktuell 2006-01-09 till 2006-01-19
Läs mer »

Mer pengar till hästforskning
15 miljoner kr satsar svenska regeringen på hästnäringen i Sverige. Sju miljoner kommer att användas till mer forskning inom hästområdet.
Aktuell 2006-01-04 till 2006-02-19
Läs mer »

Nya examensarbeten i biblioteket!
Hästar som har en kompis i hagen rör sig mer än de som går själva. Hur viktig är stoets prestation för framgång i 3-årstest? Läs nya ex.jobb!
Aktuell 2005-12-12 till 2006-01-24
Läs mer »

Prokain i penicillin kan ge hästar chock
Att hästar kan drabbas av chock vid medicinering av penicillin känner många till. Ny forskning visar att tillsatsen av prokain kan vara orsaken.
Aktuell 2005-12-09 till 2006-02-01
Läs mer »

Forskarmöte om led- och senskador
Professor Wayne McIllwraith är världsledande när det gäller forskning om hästens leder och senor. Nyligen bjöd han in två SLU-forskare till möte.
Aktuell 2005-12-07 till 2006-01-15
Läs mer »

Mystisk nervsjukdom hos häst
SVA uppmanar veterinärer att rapportera om hästar insjuknar i en ny, tidigare okänd nervsjukdom. Symptomen är bl a att hästarna kotar över i bakbenen.
Aktuell 2005-11-11 till 2005-12-20
Läs mer »

Utredning föreslår legitimerade djursjukvårdare
I en utredning om behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård föreslås att djursjukvårdare och hovslagare får yrkeslegitimation.
Aktuell 2005-11-09 till 2005-12-15
Läs mer »

Seminarium om penicillinchock hos häst
Hästar som behandlas med penicillin för skada eller sjukdom riskerar att drabbas av chock. Om detta berättar Lena Olsén vid ett seminarium 7 december.
Aktuell 2005-11-03 till 2005-12-07
Läs mer »

Lunchseminarium om DNA-typning
Identitets- och härstamningskontroll med DNA-typning av häst, är temat för Hippocampus lunchsemínarium 2 november.
Aktuell 2005-10-20 till 2005-11-03
Läs mer »

Hästen och människan - då och nu
Hippocampus erbjuder en serie unika föreläsningar som ger en helhetsbild kring hästen och dess historia. Klicka för att se hela programmet.
Aktuell 2005-10-20 till 2005-10-27
Läs mer »

SLU-forskare vid Häst 2006
Vid Häst 2006, kunskapsdagar & mässa, som arrangeras i Västerås 10-12 mars 2006, kommer flera forskare från SLU att medverka.
Aktuell 2005-10-19 till 2005-12-30
Läs mer »

Djuren - i människans klor
En ny bok i serien Formas fokuserar, tar upp frågan hur djur egentligen mår och hur vi behandlar dem. Forskare med olika djursyn ger svar på frågorna.
Aktuell 2005-09-23 till 2005-10-28
Läs mer »

Vatten-livsviktigt för hästen
Om hästen ska må bra behöver den tillgång till stora mängder friskt vatten. Läs mer om hästens vätskebehov under Frågor och svar.
Aktuell 2005-09-16 till 2005-10-07

Vilken slags uppstallning är bäst?
Behöver hästen bo i egen box i stall, eller är grupphållning i lösdrift att föredra? Läs Michael Ventorps råd i Frågor och svar.
Aktuell 2005-09-16 till 2005-10-07

Lär mer om avel och unghästutbildning
Hippologenheten vid SLU erbjuder nu alla som är intresserade av hästavel att lära mer vid en fortbildningskurs.
Aktuell 2005-09-06 till 2005-10-10
Läs mer »

Unika föreläsningar om häst vid SLU
Hästen och människan - då och nu, är namnet på en serie unika föreläsningar som hålls vid SLU i oktober 2005.
Aktuell 2005-08-29 till 2005-10-24
Läs mer »

Vanligt med sår i hästens mun
Hästar som rids eller körs har ofta sår i munslemhinnan. Forskning visar att 90 procent av hästar som arbetar med bett i munnen får sår.
Aktuell 2005-08-29 till 2005-09-29
Läs mer »

Hästen behov sedan urminnes tider
Trots att vi under lång tid hållt hästar i fångenskap har deras behov inte förändrats. De äter, dricker, sover och beter sig som de alltid har gjort.
Aktuell 2005-08-29 till 2005-09-30
Läs mer »

Vad händer när hästen rör sig?
Om hur hästens ben påverkas av rörelse, belastning och underlag kan du läsa om under rubriken Frågor och svar.
Aktuell 2005-08-29 till 2005-09-28
Läs mer »

Ekologiskt vallfoder till häst
Tisdagen 23 augusti arrangeras en kurs i ekologisk produktion av vallfoder till häst. Kursen vänder sig till vallproducenter och är kostnadsfri.
Aktuell 2005-06-29 till 2005-08-13
Läs mer »

Digital röntgen vid SLU i Uppsala
Nu finns den allra senaste digitala röntgentekniken i drift vid SLU i Uppsala. Det är avdelningen för bilddiagnostik som satsat på det.
Aktuell 2005-06-20 till 2005-08-15
Läs mer »

Nya examensarbeten i biblioteket!
Ett antal nya examensarbeten vid veterinärprogrammet finns nu sökbara i Hippocampus bibliotek. Sök på examensarbeten eller namn.
Aktuell 2005-06-20 till 2005-08-10
Läs mer »

Hippocampusforskare belönad
Janne Winther Christensen, en av åtta doktorander inom Hippocampus, belönades för sin presentation vid EAAP-konferensen som hölls 5-8 juni.
Aktuell 2005-06-14 till 2005-07-25
Läs mer »

Eksem hos islandshäst i stor studie
Nu är en omfattande forskning kring eksem hos islandshästar inledd. Över 3 000 ägare av islandshästar har fått ta emot en enkät att svara på.
Aktuell 2005-06-14 till 2005-08-15
Läs mer »

Blodflödet viktig faktor hos sövd häst
Sövda hästar riskerar att få bestående muskelskador efter operation. Sambandet mellan blodtryck och blodflöde är viktigt visar ny avhandling från SLU.
Aktuell 2005-06-09 till 2005-07-20
Läs mer »

Hov på glid bäst för hästen
Ny avhandling vid SLU visar hur hästens hovar bromsas upp mot underlaget. Ju större friktion, desto mer belastas hovar och ben. Även fart påverkar.
Aktuell 2005-05-27 till 2005-07-25
Läs mer »

Rekordstor konferens om husdjur vid SLU
Söndag 5 juni inleds EAAP, en årlig konferens om husdjursproduktion som arrangeras vid SLU i Uppsala. Hästen finns med på bred front.
Aktuell 2005-05-25 till 2005-06-09
Läs mer »

Djurs död - ämne som engagerar
För att informera och diskutera om avlivning av djur inbjöd Veterinära Ansvarsnämnden till ett seminarium vid SLU i Uppsala i slutet av april.
Aktuell 2005-05-03 till 2005-06-20
Läs mer »

Skydda din häst mot smitta
Svenska hästar reser allt mer och det kan vara svårt att hålla smittor på avstånd.Hur du bäst håller hästen smittfri kan du läsa om i Frågor och svar.
Aktuell 2005-04-26 till 2005-05-17

Parasitbekämpning mer än avmaskning
Ny avhandling om parasiter hos häst visar att det inte räcker med regelbunden avmaskning.Det ger risk för resistens och negativ miljöpåverkan.
Aktuell 2005-04-13 till 2005-08-15
Läs mer »

Nya forskningsprojekt om häst vid SLU
Några av de forskningsprojekt vid SLU som nyligen beviljades pengar från Stiftelsen Svensk Hästforskning finns kort beskrivna under PROJEKT
Aktuell 2005-04-11 till 2005-06-30

Ehrlichios - aktuell sjukdom och diagnostik
Nästa lunchseminarium inom Hippocampus handlar om ehrlichios. Anna Aspán och Karin Bergström från SVA föreläser onsdag 13 april. Anmäl senast 8/4
Aktuell 2005-04-05 till 2005-04-13
Läs mer »

Nya regler vid slakt av häst
Från och med den 1 maj 2005 införs nya regler vid slakt av häst. De innebär bland annat att hästar ska åtföljas av pass när de lämnas till slakt.
Aktuell 2005-04-04 till 2005-04-25
Läs mer »

Om häst i radioprogrammet Djurliv
Radioprogrammet Djurliv i P1 kommer i vårens sändningar att ta upp frågor kring hästhållning.
Aktuell 2005-03-24 till 2005-04-14
Läs mer »

Svensk natur passar för uppfödning av hästar
Ett nytt examensarbete från SLU har studerat hur stort intresset är bland hästägare att lämna bort sina unghästar för extensiv uppfödning.
Aktuell 2005-03-24 till 2005-04-30
Läs mer »

Så blir programmet vid Hippocampusdagarna
16-17 mars 2005 arrangerar Hippocampus två spännande dagar om hästforskning. Du får kunskap om hästen, dess behov och sjukdomar. Se detaljprogrammet!
Aktuell 2005-03-03 till 2005-03-16
Läs mer »

Dags söka till hippologprogrammet
Funderar du på att söka in till hippologprogrammet vid SLU? Dröj inte för länge med din ansökan - senast den 18 mars ska den vara inskickad.
Aktuell 2005-02-28 till 2005-03-21
Läs mer »

Fem miljoner till hästforskning
Stiftelsen Svensk Hästforskning har fördelat årets forskningsanslag. Huvuddelen går till forskare vid SLU i Uppsala.
Aktuell 2005-02-14 till 2005-03-07
Läs mer »

Ny utbildning om djur
Etologi- och djurskyddsprogrammet är ett helt nytt utbildningsprogram vid SLU i Skara. Hösten 2005 kommer de första studenterna!
Aktuell 2005-02-09 till 2005-03-02
Läs mer »

Lyssna till Miia Riihimäki, anmäl nu!
Onsdag 16 februari arrangerar Hippocampus lunchseminarium om stallmiljöns påverkan för häst och människa. Anmäl senast 11 februari!
Aktuell 2005-02-09 till 2005-02-16
Läs mer »

Boka in Hippocampus lunchseminarier våren 2005
Fem lunchseminarier arrangerar Hippocampus under våren 2005. Ta chansen att lyssna till korta och spännande föredrag om aktuell hästforskning. Gratis!
Aktuell 2005-01-19 till 2005-05-18
Läs mer »

271 000 hästar i Sverige
Nu är antalet hästar i Sverige räknade. Det är SCB som på uppdrag av Jordbruksverket har gjort detta. Flest hästar, 47 000 finns i västra Götaland.
Aktuell 2004-12-09 till 2004-12-30
Läs mer »

Mentaltest på unga travhästar
Ett nytt examensarbete från hippologen har studerat om det är möjligt att tidigt hitta den mentalt starka travhästen.
Aktuell 2004-12-09 till 2005-01-30
Läs mer »

Fölbeteende före och efter avvänjning
Ett nytt examensarbete beskriver föls beteende innan och efter avvänjning i grupp.
Aktuell 2004-12-07 till 2005-01-15
Läs mer »

Nytt vaccin stoppar rotavirus
Föl kan slippa drabbas av diarréframkallande rotavirus om stoet vaccineras i slutet av dräktigheten.SVA säljer nytt vaccin mot viruset.
Aktuell 2004-11-25 till 2004-12-30
Läs mer »

Nytt om hästutbildningar vid SLU
Vill du jobba med häst på högskolenivå? Då har SLU utbildningen för dig! Ny programkatalog ger all information.
Aktuell 2004-11-16 till 2004-12-20
Läs mer »

Lunchseminarium 17 november
Hästforskningsseminarium om Rotavirus hos föl Profylax, vaccin och behandling, föreläsare är, Kerstin de Verdier, Anna Nilsson och Louise T Berndtsson
Aktuell 2004-11-12 till 2004-11-17
Läs mer »

Penicillinchock hos häst
Vad kan orsaka penicillinchock hos hästar? Om detta pågår forskning vid SLU. Har din häst drabbats? Hör av dig!
Aktuell 2004-11-03 till 2005-01-30
Läs mer »

Nya hästforskningskommittéen utsedd
Nu är det klart vilka som är ledamöterna i den nya Hästforskningskommittén för Stiftelsen Svensk Hästforskning.
Aktuell 2004-11-01 till 2004-12-30
Läs mer »

Lunchseminarier hos SVA
Tre spännande ämnen bjuder SVA på i sina lunchföredrag under hösten. Först ut är Anna Aspán som 28/10 berättar om Granulocytär Ehrlichios hos häst.
Aktuell 2004-10-22 till 2004-11-12
Läs mer »

Om hopphästens samling och vad hästen gör i sin box
Nya examensarbeten från hippologenheten finns nu att läsa i biblioteket: Om hopphästens samling i galopp och hästens beteende på olika strömaterial.
Aktuell 2004-09-27 till 2004-10-30
Läs mer »

Avancerad forskning om hästleder
Med ett enkelt blod-eller ledvätskeprov kan det i framtiden bli möjligt att upptäcka ledskador,långt innan hästen visar hälta eller har förändringar som syns med hjälp av röntgen.
Aktuell 2004-09-24 till 2004-10-15
Läs mer »

Nordiskt seminarium om hästhållning
Vid SLU i Alnarp arrangeras 18-20 november ett nordiskt seminarium om hästhållning och de möjligheter som finns för små och medelstora lantbruk.
Aktuell 2004-09-22 till 2004-10-13
Läs mer »

Ny version av Hästens näringsbehov och fodermedel
Utfodringsrekommendationer för häst, är det nya namnet på ett nytt häfte från SLU som ger de senaste rönen om foder.
Aktuell 2004-09-21 till 2005-01-20
Läs mer »

Hippologkurs om pedagogik
Vinterns hippologkurs kommer att ha pedagogik inom hästnäringen som tema. Anmälan senast 15 september.
Aktuell 2004-08-31 till 2004-09-21
Läs mer »

NYHET - räkna hästens foderstat gratis
Nu kan du via Hippocampus hemsida räkna ut en foderstat till din häst eller ponny- helt utan kostnad! Det enda som krävs är en analys på grovfodret.
Aktuell 2004-08-30 till 2004-10-25
Läs mer »

Nyhetsbrev om hur foder påverkar hästen
Vill du veta mer om hur utfodringen påverkar hästens hälsa, tillväxt och prestation? Ta chansen att prenumerera på saklig information från SLU.
Aktuell 2004-08-24 till 2004-10-30
Läs mer »

Stiftelsen Svensk Hästforskning är igång
Nu är det dags att för första gången söka pengar från Stiftelsen Svensk Hästforskning. Senast 1 oktober ska forskarna lämna sin ansökan.
Aktuell 2004-08-18 till 2004-09-08
Läs mer »

Bok om hästens tänder
En ny bok om hästens tänder och tuggsystem finns nu på marknaden. Det är leg.tandläkare Torbjörn Lundström, även forskare vid SLU, som skrivit boken.
Aktuell 2004-08-10 till 2004-09-20
Läs mer »

Salmonellasmitta på stuteri i Västsverige
Ett stuteri med 300 hästar i Västsverige drabbades nyligen av salmonellasmitta. Hittills har smittan påvisats hos fyra föl.
Aktuell 2004-06-30 till 2004-07-21
Läs mer »

Läs hippologernas examensarbeten
Sju färska examensarbeten från SLU:s hippologstudenter ligger nu på Hippocampus bibliotek. Klicka på läs mer så ser du vilka!
Aktuell 2004-06-29 till 2004-08-30
Läs mer »

Rabies förekommer både på hund och häst
Rabies förekommer på både hund, katt och häst. De baltiska länderna hade mer än 500 fall av rabies på husdjur förra året varav 13 fall på häst.
Aktuell 2004-06-10 till 2004-07-01
Läs mer »

Rehabilitering av häst och hund
Hur kan den skadade hästen eller hunden rehabiliteras på bästa sätt? Vilka tekniker fungerar bäst? En kurs vid SLU handlar om detta.
Aktuell 2004-05-19 till 2004-06-10
Läs mer »

Veterinärstudenternas examensarbeten
Läs via PDF-filer veterinärstudenternas examensarbeten från 2003 och 2004. Sök på Hippocampus bibliotek.
Aktuell 2004-05-17 till 2004-06-30

Enbart korn som kraftfoder?
Är det möjligt att enbart ge hästen korn som kraftfoder? Svar på det kan du läsa om i Frågor och svar på hemsidan, se spalt till vänster.
Aktuell 2004-05-14 till 2004-06-30

Vad påverkar hästens BLUP-index?
Vill du veta mer om beräkningen av hästars BLUP-index? På Hippocampus hemsida, under Frågor och svar, finns information om detta.
Aktuell 2004-05-14 till 2004-06-30

Halta hästar söks till forskning
Hästar och ponnyer med frambenshälta söks till forskningsprojekt vid SLU kring behandling med koldioxidlaser. Kostnadsfri behandling erbjuds.
Aktuell 2004-05-12 till 2004-08-30
Läs mer »

Så viktig är hästen i Sverige
Nu kan du läsa Hästen i Sverige - betyder mer än du tror, som pdf-fil via Hippocampus hemsida. Titta i vänsterspalten så hittar du skriften!
Aktuell 2004-05-11 till 2004-06-30
Läs mer »

Hästnäringens ekonomiska betydelse
Hästnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Näringen omsätter direkt ca 20 miljarder kr. Det visar en rapport från inst för ekonomi vid SLU.
Aktuell 2004-04-02 till 2004-05-30
Läs mer »

Hästen som inkomstkälla
Lönar det sig att bygga om ladugården till stall med hästboxar? Vad innebär det att lägga om driften från traditionellt jordbruk till hästgård?
Aktuell 2004-03-26 till 2004-05-31
Läs mer »

Postrar från Hippocampus Forum
Populärvetenskapliga postrar från forumet för hästforskning finns nu på Hippocampus bibliotek. Läs om kvarka, hosthästar, penicillinchock m.m.
Aktuell 2004-03-26 till 2004-04-25
Läs mer »

Hippocampus höll forum om hästforskning
Aktuell hästforskning demonstrerades när ett hundratal inbjudna gäster besökte Hippocampus forum för hästforskning 11/3.
Aktuell 2004-03-19 till 2004-05-31
Läs mer »

Antibiotika kan ge dödlig diarré
Det frekventa bruket av antibiotika vid behandling av hästar måste begränsas. Det visar veterinär Agneta Gustafsson i sin avhandling vid SLU.
Aktuell 2004-03-19 till 2004-05-31
Läs mer »

Lunchseminarium 17 mars
Lunchseminarium kring aktuell hästforskkning. Ämne: Huvud-och halspositionens inverkan på ryggens rörelse hos ridhästar. Föreläsare Marie Rhodin.
Aktuell 2004-03-15 till 2004-03-18
Läs mer »

Forum för hästforskning
Hippocampus arrangerar 11 mars ett forum för hästforskning. Särskilt inbjudna gäster får information om pågående och framtida hästforskning.
Aktuell 2004-03-04 till 2004-03-12
Läs mer »

Hästen och staden
Forskare vid SLU Alnarp studerar metoder för hästars, ryttares och trafikanters säkerhet i den tätortsnära miljön. Läs mer om det i examensarbete.
Aktuell 2004-02-12 till 2004-03-30
Läs mer »

Sök hästutbildning vid SLU
Vill du jobba med häst på högskolenivå? Dags att snart söka några av SLU:s fyra högskoleutbildningar med hästanknytning!
Aktuell 2004-01-27 till 2004-04-15
Läs mer »

Examensarbeten från hippologen
En rad intressanta examensarbeten från hippologstudenter finns nu på BIBLIOTEKET. Sök på kategori:examensarbete.
Aktuell 2004-01-15 till 2004-02-28

Hippocampus viktig för hästsektorns utveckling
SLU:s forskning och utbildning har stor betydelse för hästsektorns utveckling. Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid en pressträff 8/1.
Aktuell 2004-01-08 till 2004-01-29
Läs mer »

Läs om hästens foder
Via en ny rubrik på hemsidan, HÄSTENS FODER, kan du nu läsa om utfodring av hästar, speciellt den växande hästen.
Aktuell 2003-12-19 till 2004-01-30

Magsår hos häst
Läs om magsår hos häst i examensarbete från hippologenheten vid SLU. Sök examensarbeten via biblioteket på Hippocampus.
Aktuell 2003-12-11 till 2004-01-01

Hur påverkar nervös människa sin häst?
Ett examensarbete i etologi vid inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, tar upp frågan hur nervösa människor påverkar hästar.
Aktuell 2003-12-05 till 2003-12-31
Läs mer »

Nytt material på biblioteket
Biblioteket uppdateras regelbundet. Vi fyller på med massor av intressant forskning på häst. Senast tre examensarbeten från hippologen.
Aktuell 2003-11-20 till 2003-12-11
Läs mer »

Kan stor ensilagebal bli mindre?
Visst kan man pressa om en stor ensilagebal till mindre format. Men det kräver mycket god hygien och ger kort hållbarhet. Läs under Frågor och svar.
Aktuell 2003-11-13 till 2003-12-30

SLU:s hästakut i Uppsala öppnar igen
Den 10 november öppnar SLU:s hästakut igen efter att ha varit stängd i nära elva månader. För jourfall krävs dock remiss från veterinär.
Aktuell 2003-11-07 till 2003-12-30
Läs mer »

Så görs DNA-typning av häst
Många rasföreningar kräver DNA-typning för att hästarna ska få registreras. Hur DNA-typning går till beskrivs under rubriken Frågor och svar.
Aktuell 2003-11-06 till 2003-12-30

Ett år sedan Hippocampus startade
Första året med Hippocampus har varit händelserikt och intensivt. Hemsidan startade i mars och en rad seminarier och kurser har hållits.
Aktuell 2003-11-06 till 2003-12-30
Läs mer »

Scintigrafi räcker inte för att hitta skador i SI-leden
Ileosacralleden i hästens rygg undersöks ofta med scintigrafi för att diagnosticera skador. Charlotte Erichsens avhandling visar att det inte räcker.
Aktuell 2003-10-20 till 2003-12-30
Läs mer »

Smittsamma sjukdomar hos häst
Hästar drabbas av och till av olika smittsamma sjukdomar. Nya populärvetenskapliga artiklar finns i biblioteket.
Aktuell 2003-10-13 till 2003-11-03
Läs mer »

Hästens ileosacralled - en kritisk granskning
Den 20 oktober föreläser Charlotte Erichsen om ileosacralled i hästens rygg och hur man kan undersöka leden.
Aktuell 2003-10-08 till 2003-10-20
Läs mer »

Halta hästar söks till forskning
Hästar och ponnyer med frambenshälta söks till forskningsprojekt vid SLU kring behandling med koldioxidlaser. Kostnadsfri behandling erbjuds.
Aktuell 2003-10-07 till 2003-12-31
Läs mer »

Hästakuten öppnar i november
Från 10 november kommer akut sjuka hästar, efter remiss från veterinär, att kunna tas emot igen utanför kontorstid vid SLU:s hästklinik i Uppsala
Aktuell 2003-10-03 till 2003-10-24
Läs mer »

Hästen i landskapet
I en rapport från SLU beskriver Catharina Svala hur hästaktiviteter kan integreras i det moderna samhället.
Aktuell 2003-09-22 till 2003-12-03
Läs mer »

Smittsamma sjukdomar hos häst
Hästar drabbas av och till av olika smittsamma sjukdomar. Nya faktablad finns i biblioteket.
Aktuell 2003-09-18 till 2003-10-09
Läs mer »

Hästdagar vid SLU i Skara
Rätt häst till Rätt sport och Rätt person samt Ingen hov, ingen häst är två arrangemang kring häst som arrangeras vid SLU i Skara.
Aktuell 2003-09-11 till 2003-09-25
Läs mer »

Ny ledning för djurfakultet vid SLU
Den nya fakulteten för husdjursvetenskap och veterinärmedicin vid SLU har nu fått en ny ledning med professor Arvid Uggla i spetsen.
Aktuell 2003-09-10 till 2003-11-30
Läs mer »

Satsning på djursjukvården i Skara
Nationella Stiftelsen med ATG-klinikerna ska i framtiden driva hästsjukvården i Skara medan Blå Stjärnan tar ansvar för smådjursjukvården.
Aktuell 2003-09-01 till 2003-09-22
Läs mer »

Så vänjer du fånghästen vid gräs
Hästar som har haft fång måste succesivt vänjas vid bete igen för att undvika återfall. Läs veterinär Ove Wattles råd under rubriken Frågor och svar.
Aktuell 2003-06-11 till 2003-07-02

Upptäck fång i tid
Hur du som hästägare tidigt kan upptäcka att hästen fått fång, kan du läsa under rubriken Frågor och svar. Veterinär Ove Wattle ger informationen.
Aktuell 2003-06-04 till 2003-07-31

Om hästens saltbehov och effekt av uppvärmning
Två examensarbeten finns nu att söka i Hippocampus bibliotek. Lär mer om hästens saltbehov och effekt av uppvärmning hos trav- och galopphästar.
Aktuell 2003-05-22 till 2003-07-12

Hästar med penicillin-chock sökes!
SLU-forskare vill komma i kontakt med hästar som reagerat på penicillinbehandling för att söka orsaken till varför behandlingen kan ge chock.
Aktuell 2003-05-20 till 2003-08-30
Läs mer »

Utbrott av ny hästinfluensa
En ny variant av hästinfluensavirus har brutit ut i flera tävlingsstall i Newmarket i England.
Aktuell 2003-05-06 till 2003-06-06
Läs mer »

Allt om ensilage
De vanligaste frågorna och svaren om hästens grovfoder (främst ensilage) hittar du nu under rubriken frågor/svar på Hippocampus webbsida.
Aktuell 2003-04-15 till 2003-11-01

Hosthästar efterlyses
Hästar med rejäla hostproblem (kvickdrag) efterlyses till ett forskningsprojekt om hästhosta vid Veterinärfakulteten vid SLU på Ultuna i Uppsala.
Aktuell 2003-03-24 till 2003-05-31
Läs mer »

Laser alternativ till tuppkam?
Kan strålarna från en koldioxidlaser bota inflammationer i kotleden hos hästar? Vad är det egentligen som händer i hud och led när man använder laserbehandling?
Aktuell 2003-03-20 till 2003-05-31
Läs mer »

Fölsjukdom förstör inte tävlingskarriär
Föl som blir sjuka i lunginflammation p g a Rhodococcus equi-bakterien riskerar inte att som vuxna hästar prestera sämre på tävlingsbanan.
Aktuell 2003-03-20 till 2003-04-30
Läs mer »

SLU-satsning på rehabilitering av djur
Det behövs ökad kunskap om hur hästar bäst ska rehabiliteras. SLU har därför satsat strategiska pengar på detta område.
Aktuell 2003-03-18 till 2003-04-30
Läs mer »

Hostar i stallet?
Att hästar är känsliga för dålig stallmiljö har forskningen visat. Även fodrets kvalitet har betydelse för hästens hälsa.
Aktuell 2003-03-04 till 2003-03-25
Läs mer »

Ont i ryggen?
Hästens rygg är i fokus för ett omfattande forskningsprojekt vid SLU.
Aktuell 2003-03-04 till 2003-04-25
Läs mer »

Spatt i hasen?
Islandshäst är den ras som har mest ledspatt. Genom forskning kan frekvensen minska.
Aktuell 2003-02-28 till 2003-04-30

 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se