Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Halta hästar söks till forskning

Hästar och ponnyer med frambenshälta söks till forskningsprojekt vid SLU kring behandling med koldioxidlaser. Kostnadsfri behandling erbjuds.

Forskare vid SLU behöver djurägarnas hjälp i ett
projekt kring behandling av kotledshälta med
koldioxidlaser. För att kunna avsluta den pågående
studien behövs ytterligare tre hästar/ponnyer.


Forskningsprogram: Med hjälp av objektiva
mätmetoder, biomekaniska studier, samt
utvärdering av inflammationsmarkörer och
kroppsegna smärtlindrande substanser i
synovia(ledvätska) och blod, gör en
forskningsgrupp från SLU, SVA och Karolinska
Institutet undersökningar om behandling med de
fokuserande CO2 laser har effekt vid
kotledsinflammation på hästar och ponnyer.
Projektet finansieras av ATGs forskningskommitté.


Hur många hästar behövs?


Ca 20 hästar behövs totalt, varav hälften
behandlas med laser och hälften utgör kontroll.
För närvarande fattas det tre hästar/ponnyer innan
studien kan avslutas. Undersökare och
utvärderare är blindade, dvs vet inte om hästen
behandlats med laser eller är kontroll.


Varför serös kotledsartrit på framben?
Kotledsinflammation är en av de vanligaste
förekommande diagnoserna på häst och kan
orsaka både lidande och nedsatt brukbarhet. Det
är dessutom en av de vanligaste diagnoserna vad
gäller utbetalning från försäkringsbolagen.


Vilka hästar kan delta i undersökningen? Hästar
och ponnier, vilka används för ridning eller trav. De
ska ej vara behandlade för samma åkomma de
senaste tre månaderna.


Vad kostar det för djurägaren? Om hästen passar
in i projektet och djurägaren samtycker, behandlas
hästen med laser/kontroll under en vecka. Hästen
uppstallas under denna tid på Ultuna. Återbesök
sker efter ytterligare 14 dagar. Hela behandlingen
inklusive en uppföljande behandling är kosnadsfri
för djurägaren.


När och hur kan hästar hänvisas/remitteras?
Kontakta expeditionen på Hästkliniken, kirurgen tel
018-672950 eller någon av kontaktpersonerna. Vi
tar emot så snart som möjligt, inom 1-2 veckor.


Vad vinner Du på att medverka? Du tar aktiv del i
utredningen om användningen av en alternativ
behandlingsmetod har en plats i
veterinärmedicinen. Du får förstahandsinformation
om resultaten i studien. Detta gäller även de
resultat som framkommer i experimentella studier
om hur det fysiologiskt svaret vid och efter
laserbehandling på häst ser ut.


Kontakta via telefon 018-67 29 50, eller 018-67 10
00, fax 018-67 29 19
Karin Holm, VMD Anna Bergh, leg.vet., leg.
sjukgymnast Görel Nyman, docent kliniskt
ansvarig doktorand i projektet, projektansvarig,
laserprojektet

2004-05-12
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se