Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Rabies förekommer både på hund och häst

Rabies förekommer på både hund, katt och häst. De baltiska länderna hade mer än 500 fall av rabies på husdjur förra året varav 13 fall på häst.

Pressinformation från SVA

Rabies förekommer både på hund och häst

Sommar och semestertider närmar sig. Många av oss svenskar väljer numera att ta med sällskapsdjur på semestern. Sedan EU-inträdet är det betydligt lättare att ta med sig sin hund eller katt på resan, hästar transporteras också allt oftare mellan länder för träning, tävling eller avelsverksamhet.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv ett unikt gott djurhälsoläge. Sverige är ett av få länder inom EU som är fritt från rabies. Sedan länge krävs det vid införsel till Sverige för hund och katt vaccination mot rabies med efterföljande kontroll på att djuret har tillräckligt skydd. Rabies kan även drabba hästar och rabies förekommer oftare i de nya EU-länderna än i många andra europeiska länder.

Sjukdomen har aktualiserats inte minst på grund av rabiesläget i de nya EU-länderna. I de baltiska länderna påvisades enligt officiell statistik mer än 500 fall av rabies på husdjur, varav 13 fall på häst under förra året. Även Polen och Ungern hade under samma tid drygt 100 rapporterade rabiesfall, varav ett på häst. Ännu fler fall rapporteras på vilda djur, främst räv.

Hästar importeras till Sverige från de nya EU-länderna och idag är det inte ovanligt att svenska hästar reser till Baltikum för betesgång, tränings-och tävlingsverksamhet. Polen är ett annat land som svenska hästar besöker.

För hund och katt finns gällande vaccinationsregler sen 1994. Rabies är en zoonos, en sjukdom som smittar mellan djur och människor, och är fruktad främst för att den alltid får dödlig utgång hos människor. Sjukdomen orsakas av ett virus som sprider sig till hjärnan. Först då börjar symtom uppträda, men upp till två veckor innan djuret visar några symtom på sjukdom kan virus finnas i saliven. Bett och slickningar är därmed den huvudsakliga orsaken till överföring av sjukdomen.

Rabies kan drabba alla varmblodiga däggdjur, således både hund, katt och häst. Därför gäller det att vara försiktig och uppmärksam om du tar med dig djur till dessa länder, säger Ulla Carlsson, tf statsepizootolog vid SVA.

Frågor rörande vaccination och pass för hund och katt, besvaras av Jordbruksverket eller läs mer på www.sjv.se Frågor gällande humansidan besvaras av Smittskyddsinstitutet eller läs mer på www.smittskyddsinstitutet.se

2004-06-10
Gudrun Orava
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se