Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Bok om hästens tänder

En ny bok om hästens tänder och tuggsystem finns nu på marknaden. Det är leg.tandläkare Torbjörn Lundström, även forskare vid SLU, som skrivit boken.

Fler och fler aktiva i hästsporten har under senare år förstått vikten av att hästen behöver ha friska tänder och ett fungerande tuggsystem. Sambandet mellan hästens tänder och hästens förmåga att prestera väl, är stort. Tyvärr är bristen på modern litteratur i ämnet stor. Endast ett fåtal gamla anatomiatlas och ett fåtal vetenskapliga artiklar
fi nns att läsa, och detta faktum gäller i hela världen.
Leg. tandläkare Torbjörn Lundström presenterar därför
tillsammans med illustratören Li Gessbo och Pernilla
Persson, student vid Mälardalens högskola, boken om hästens tänder och tuggsystem.


Den är i första hand litteratur för veterinärstudenter och
praktiserande veterinärer. Men också den vetgirige läsaren kan ha glädje av detta verk. Den behandlar den grundläggande anatomin men också andra viktiga funktioner i tuggsystemet. Tanken är att samla denna kunskap i en och samma bok, och därmed förenkla identifi eringen av olika sjukdomar och andra fel i hästens tuggsystem.


Torbjörn Lundström bedriver till vardags en tandvårdsklinik för hästar utanför Söderköping. Han undervisar, och forskar också vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har därför under årens lopp skrivit en hel del vetenskapliga artiklar, där några av dem nu samlats i den här boken.


Torbjörn har producerat boken tillsammans med Li Gessbo och Pernilla Persson. Li, som är naturvetenskaplig illustratör,har med sina bilder förenklat förståelsen för det komplicerade
tuggsystemet. Pernilla som studerar textdesign vid
Mälardalens högskola har bearbetat texten och formgivit boken.
Mer information eller beställning av boken på tel. 011-706 76 eller www.horse-cavumoris.com

2004-08-10
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se