Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nyhetsbrev om hur foder påverkar hästen

Vill du veta mer om hur utfodringen påverkar hästens hälsa, tillväxt och prestation? Ta chansen att prenumerera på saklig information från SLU.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU ger nu ut en skrift om hästars näringsbehov och hur utfodringen påverkar hälsa och prestation. Informationen baseras på forskning och beprövad erfarenhet från både Sverige och andra länder. I de närmaste numren behandlas bl.a. vattenintagets betydelse för prestationen, hösilage, vitaminbehov, glukosamin, probiotika och svarthavre.
Artiklarna kommer att skrivas av forskare och doktorander vid SLU men även andra med relevanta kunskaper i ämnen kan vara artikelförfattare.


Tidskriften kommer att rikta sig till allmänheten men skall vara på en sådan nivå att även yrkesverksamma agronomer, hippologer och veterinärer har utbyte av den.


Skriften utkommer 6 ggr/år och kostar 545 kr/år. Du startar din prenumeration genom att kontakta SLU Service Publikationstjänst. (Tel: 018 67 11 00 (kundtjänst), Fax: 018 67 35 00, e-mail: Publikation@service.slu.se). Uppge namn, adress och skriv hästprenumeration.


För 2004 är prenumerationskostnaden 170 kr och för 2005 545 kr (ink moms).


SKYNDA! Första numret kommer i september!

2004-08-24
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se