Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Ny version av Hästens näringsbehov och fodermedel

Utfodringsrekommendationer för häst, är det nya namnet på ett nytt häfte från SLU som ger de senaste rönen om foder.

Detta häfte är en svensk sammanställning av näringsbehov, fodermedel, fodervärderingsmodeller och utfodringsrekommendationer för häst från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Principerna för beräkningar av hästars energi- och näringsbehov samt fodermedelsvärdering har utarbetats gemensamt i de nordiska länderna och bygger på de franska, holländska (The Dutch Nutrient Recommendations for Horses - a descriprion of the system, Austbø, 1997) och amerikanska systemen (NRC 1989, National Research Council: Nutrient requirements for horses, National Academy Press, Washington D.C.). Senare forskning har också inkluderats.
Häftet är avsett att vara ett hjälpmedel för såväl hästägare, analyslaboratorier och foderfabrikanter för att uppskatta hästars näringsbehov, värdera fodermedel och göra balanserade foderstater.
Liknande sammanställningar har gjorts år 1989 av dåvarande Lantbruksstyrelsen (Hästens foder), år 1993 av Statens Jordbruksverk samt från 1997 av SLU (Planck m fl; Hästen, näringsbehov och fodermedel). I arbetet med föreliggande upplaga har Anna Jansson fungerat som projektledare och sekreterare i den grupp som granskat materialet. I gruppen finns representanter från SLU, SVA och näringslivet samt lärare på gymnasienivå och Hippologutbildningen.

Utfodringsrekommendationer för häst kan beställas via på Publikationstjänst hos SLU tel: 018-67 11 00 Publikation@service.slu.se

2004-09-21
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se