Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nya hästforskningskommittéen utsedd

Nu är det klart vilka som är ledamöterna i den nya Hästforskningskommittén för Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Till ordförande i kommittéen har utsetts professor emeritus Mårten Carlsson, tidigare rektor vid SLU. Till ledamöter har utsetts docent Gunnar Bergsten, vice rektor VMD Johan Carlsten, agronom Anna-Lena Holgersson, docent Görel Nyman, professor Knut Rönningen, Oslo, professor Ritta-Mari Tulamo, Helsingfors och förbundsordförande VMD Karin Östensson. Som sekreterare fungerar VMD Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Svensk Hästforskning. Denna ersätter nu både ATGs (AB Trav och Galopp) och Agrias tidigare forskningskommittéer för häst.
Rekordstort antal ansökningar inom ett breddat område Till årets ansökningstillfälle den 1 oktober har ett rekordstort antal ansökningar inkommit. De 64 ansökningarna rör projekt inom framför allt veterinärmedicin (25 st), men också inom andra områden som miljö (10 st), träning (6 st), avel (6 st), utfodring (6 st), hästhållning (4 st), hästens och människans roll i samhället (4 st) m.m. Ansökningarna är spridda från i stort sett hela landet, även om merparten inkommit från lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Den 24 november har forskningskommittén sitt fördelningsmöte där förslag tas fram till styrelsen för beslut den 13 december. Efter det får forskarna veta om de har fått anslag för 2005.
- Totalt har man sökt för c:a 21,5 Mkr i år, och då det än så länge finns 5 Mkr att fördela, så kommer det att bli en grannlaga uppgift för den nybildade forskningskommittén att prioritera vilka projekt som bör stödjas, säger Peter Kallings, forskningschef för den nya stiftelsen för svensk hästforskning.
Insamlingsstiftelse bildad Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring, och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). ATG, Agria och SLF har sammanfört sina forskningsmedel och avsätter nu årligen 5 miljoner kronor till forskningsstiftelsen. Genom detta samarbete kommer resurserna till svensk hästforskning att öka och därmed främja angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt. Stiftelsen Svensk Hästforskning är en insamlingsstiftelse vilket innebär att det finns en unik möjlighet för envar att bidra till insamlandet av ytterligare medel för att bidra till svensk hästforskning. Stiftelsen tar tacksamt emot donationer och bidrag från såväl enskilda individer som andra organisationer! Bidrag kan lämnas genom insättning via postgirokonto 155740 – 4.

Har du frågor kring forskningsstiftelsen? Kontakta Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Svensk Hästforskning (mobiltelefon 070- 527 2011) eller Olof Karlander, ordförande, Stiftelsen Svensk Hästforskning (mobiltelefon 070- 527 2064). Adress: Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm. Telefon: Vx 08- 627 20 00, Fax: 08-627 2234 eller via e-post: peter.kallings@atg.se. Ytterligare information: www.atg.se (under Hästveterinären, Forskningsinformation), www.agria.se (under Veterinär, Agrias forskningsfond) eller www.lantbruksforskning.se (under Stiftelsen Svensk Hästforskning).

2004-11-01
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se