Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Fem miljoner till hästforskning

Stiftelsen Svensk Hästforskning har fördelat årets forskningsanslag. Huvuddelen går till forskare vid SLU i Uppsala.

Den 24 januari fastslog styrelsen för Stiftelsen Svensk Hästforskning fördelningen av årets forskningsanslag på fem miljoner kronor. 19 projekt får ta del av pengarna.

Huvuddelen går till forskare på SLU i Uppsala.Av de 19 projekten är 16 klara i dag - övriga tre är reserverade för kompletteringar. 64 ansökningar hade inkommit - ett rekordstort antal.

- Då det fanns fem miljoner kronor att fördela och det var sökt för totalt ca 21,5 miljoner i år, så räcker inte pengarna till - framför allt inte till forskartjänster. Vi hoppas fortfarande på att staten skall avsätta för hästforskning motsvarande fem mkr i den kommande forskningspropositionen, säger stiftelsens ordförande Olof Karlander.

Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) i samverkan med ATG, Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). ATG, Agria och SLF har sammanfört sina forskningsmedel och avsätter nu årligen fem miljoner kronor till forskningsstiftelsen.

Svensk Hästforskning är en insamlingsstiftelse vilket innebär att alla kan bidra med medel. Den kommer inom kort att få ett s k 90-konto, men just nu kan bidrag lämnas på pg 155740-4.

Följande 16 projekt har fått pengar beviljade:

 • Genetisk kartläggning av kandidatgener som reglerar sommareksem hos häst: Gabriella Lindgren, Uppsala Universitet.
 • Undersökningar av ehrlichiainfektioner hos hästar: Peter Franzén, ATG Hästklinikerna AB.
 • Utfodring för hälsa och prestation: Anna Jansson, SLU.
 • Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder: Lars Roepstorff, SLU.
 • Uppfuktning och mögelbildning vid lagring av hö för hästar: Gunnar Lundin, JTI.
 • Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden i muskulaturen hos tävlingshästar?: Johan Bröjer, SLU.
 • Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier: Carina Ingvast-Larsson, SLU.
 • Inflammationsmarkörer i bronchiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit: John Pringle, SLU. Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst: Stina Ekman, SLU.
 • Studier av transportproteiner som har betydelse för upptag och omsättning av läkemedel hos häst: Pia Larsson, SLU.
 • Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder, delprojekt 1. Attityder kring hästhållning; lukt, allergener och andra störningar: Catharina Svala, SLU.
 • Interaktion mellan olika vallfoder och hästens grovtarm med avseende på mikrobiell sammansättning, biokemisk aktivitet och passagehastighet: Cecilia Müller, SLU.
 • Studier av Streptococcus equi i syfte att utveckla metoder för att förhindra kvarka: Bengt Guss, SLU.
 • Hur ska vi avelsvärdera utländskt avelsmaterial och vilken betydelse har importerna för svensk ridhästavel ?: Emma Thorén, SLU.
 • Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar: Åsa Viklund, SLU.
 • Ny PCR-diagnostik för kvarka: Viveca Båverud, SVA.


2005-02-14
Gudrun Orava
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se