Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nya regler vid slakt av häst

Från och med den 1 maj 2005 införs nya regler vid slakt av häst. De innebär bland annat att hästar ska åtföljas av pass när de lämnas till slakt.

Informationen kommer från Livsmedelsverket

De nya reglerna
  • Hästar ska åtföljas av pass då de lämnas till slakt.
  • Besiktningsveterinären skall kontrollera att hästen enligt passet är avsedd för livsmedelsproduktion.
  • Om pass saknas eller passet visar att hästen behandlats med läkemedel som innehåller substanser som inte är godkända för livsmedelsproducerande djur kommer besiktningsveterinären att avvisa hästen från slakt eller kassera slaktkroppen.

Substanser som är godkända för livsmedelsproducerande djur finns listade i bilaga I, II eller III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung.

Bakgrund

Sedan 2002 finns krav på att hästar födda efter 2002 ska ha pass innan födelseåret är till ända. Även äldre hästar som är föremål för ägarbyte, exporteras eller slaktas skall ha pass. Före 2005 års utgång skall samtliga hästar ha pass.

De nya reglerna innebär att från och med 1 maj 2005 har besiktningsveterinären rätt att avvisa hästar från slakt eller kassera slaktkroppen om passet saknas eller om passet visar att hästen behandlats med preparat som inte är tillåtna för livsmedelsproducerande djur.

Hur påverkar de nya reglerna hästägare och slakterier

  • Passet ska medfölja hästen till slakteriet.
  • Slakteriet ska i samband med att hästen lämnas på slakteriet kontrollera passet och hästens identitet.
  • Besiktningsveterinären skall kontrollera att hästen enligt passet är avsedd för livsmedelsproduktion.

Om hästen inte åtföljs av hästpass kommer den att avvisas från slakt. Det kan innebära att hästen avlivas och destrueras. Slakteriet ska identifiera hästen med hjälp av passet. Det finns flera sätt att id-märka hästar, konturdiagrammet är den enda obligatoriska beskrivningen av hästen.

Slakteriet skickar efter avslutad slakt passet till Svenska Hästavelsförbundet som vidarebefordrar passet till respektive rasförening.

Ytterligare upplysningar: Livsmedelsverket 018-1755002005-04-04
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se