Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Blodflödet viktig faktor hos sövd häst

Sövda hästar riskerar att få bestående muskelskador efter operation. Sambandet mellan blodtryck och blodflöde är viktigt visar ny avhandling från SLU.

Att söva djur innebär alltid risker. Men att söva en häst är avsevärt mer riskfyllt än att söva ett mindre djur. En frisk häst löper minst tio gånger högre risk att avlida i samband med narkos jämfört med en hund eller katt, vilket innebär knappt en av hundra hästar.
- En tredjedel av dessa dödsfall beror på förändringar i hästens muskulatur och skelett. En av orsakerna till dessa förändringar är lågt blodtryck under narkosen. Detta kan leda till försämrad genomblödning av muskulaturen som i sin tur kan orsaka muskelskador.
Det berättar veterinär Anna Edner som i en doktorsavhandling vid SLU har studerat hur blodflöde och ämnesomsättning i muskeln påverkas vid narkos av häst. Studierna baseras på friska hästar samt hästar som drabbats av kolik och blivit tvungna att opereras.
Anna Edner har specifikt undersökt hur mycket blod som pumpas ut av hästens hjärta under narkos, den så kallade hjärtminutvolymen. Att mäta hjärtminutvolymen är för tekniskt komplicerat för att mätas rutinmässigt. Det vanligaste är istället att man håller kontroll på blodtrycket hos hästen men det ger inte ensamt svar på hur cirkulationen fungerar. För den som övervakar blodtrycket under operationen är det därför viktigt med tillräcklig kunskap om de fysiologiska mekanismer som reglerar blodtryck och blodflöde.
-Cirkulationen påverkas bland annat av vilka läkemedel som tillförs och hur hästens andning regleras. Antingen andas hästen av egen kraft eller också styrs andningen mekaniskt av en respirator.
Anna Edner såg i sin forskning att mekanisk styrning av andningen medförde hämmat blodflöde. Detta är viktigt att ta hänsyn till framför allt om hästen redan har ett nedsatt blodflöde, till exempel vid blodförluster eller uttorkning.
En sövd häst ligger antingen på sidan eller på rygg, beroende på vilket ingrepp som ska utföras. För en normalstor häst som väger minst 500 kilo innebär det stor belastning på kroppen att ligga ned på sidan eller på ryggen under en längre tid. I regel är underlaget på operationsbordet ganska mjukt, hästkliniken vid SLU i Uppsala använder till exempel Tempurmadrasser för att utjämna trycket. Men trots detta påverkas muskulaturen under narkos.
- Jag antog att ämnesomsättningen i muskulaturen på hästens undre sida skulle påverkas mer, men så var faktiskt inte fallet, säger Anna Edner. Såväl under- som översidans muskler på liggande häst påverkades. Det kunde jag konstatera genom de muskelprover som togs under och efter narkosen. Intressant är att även hos de helt friska hästar, som ingick i studien, såg man att musklerna hade spår av syrebrist efter sövning.
Hos de kolikhästar som ingick i studien fanns det förändringar i muskeln redan före operationen. Förändringarna var av den typen som inträffar när hästen har gjort ett riktigt hårt arbete i trav eller galopp. Även blodprov från dessa hästar visade att ämnesomsättningen varit utsatt för stor stress. De kolikhästar som dog eller avlivades i nära anslutning till operationen var de som uppvisade störst förändringar i blod- och muskelprover före narkosen.
- Nivån av mjölksyra i blodet hos en kolikhäst är en viktig markör för att förutsäga hästens chanser att överleva. Ibland, om prognosen bedöms som dålig, är det tveksamt att ens försöka operera med tanke på hästens lidande och de stora kostnaderna för djurägaren tycker Anna Edner.
Anna följde både kolikhästar och friska hästar med blodprover efter narkosen och fann att det tog ungefär en vecka innan salt och energibalans hade normaliserats. Störst rubbningar sågs hos kolikhästarna som även förlorade vikt.

Veterinär Anna Edner, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU försvarar sin avhandling i veterinärmedicin Effects of Anaesthesia on Haemodynamics and Metabolism in Horses. vid en disputation fredag 10 juni 2005 på Klinikcentrum vid SLU i Uppsala. Opponent är Dr Polly Taylor, Cambridge University, Storbritannien.

För mer information, kontakta Anna Edner 023-31 095 anna.edner@kv.slu.se

2005-06-09
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se