Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Eksem hos islandshäst i stor studie

Nu är en omfattande forskning kring eksem hos islandshästar inledd. Över 3 000 ägare av islandshästar har fått ta emot en enkät att svara på.

Det är forskare vid SLU och Uppsala universitet som står bakom den nya studien om eksem hos islandshäst. Nyligen skickade de ut över 3000 enkäter till ägare som har en eller fler islandshästar. Bland annat har man valt ut 33 hingstar med fler än 50 avkommor födda åren 1991-2001.


Förhoppningen är även att få svar angående ston med ett flertal avkommor.
För att forskningen ska bli framgångsrik och förhoppningsvis ge svar om varför så många islandshästar drabbas av eksem är det viktigt att så många av de tillfrågade hästägarna som möjligt besvarar enkäten. Svaren bör vara inskickade senast i augusti 2005.


Mer information finns på http://www-hotel.uu.se/imbim/survey/


När man klickar in på den sidan finns ett varningsmeddelande som lyder:
Observera:
När du klickar på knappen "gå till enkäten" kommer en meddelanderuta att visas som varnar för ett problem med webbplatsens säkerhetsbevis. Orsaken till meddelandet är att din anslutning till webbplatsen kommer att växla över till att skicka informationen krypterat. Det här är helt i sin ordning och du kan utan problem klicka på fortsätt-knappen. Ifall adressen https://www-hotel.uu.se/imbim/survey/används - notera ett extra "s" - kommer varningen direkt, det är bara att klicka på fortsätt-knappen och allt är OK.

2005-06-14
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se