Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Vanligt med sår i hästens mun

Hästar som rids eller körs har ofta sår i munslemhinnan. Forskning visar att 90 procent av hästar som arbetar med bett i munnen får sår.

Intresset för problem som rör hästens tänder och munhåla har stadigt ökat den senaste tiden. Påverkas
hästen av den utrustning vi använder vid ridning
och körning såsom betsel och huvudlag? Ökar förekomsten av sår och i så fall i vilka regioner?


Studier med avseende på dessa frågor pågår. I det första skedet har 71 slumpmässigt utvalda hästar i varierande åldrar, undersökts i samband med rutinmässig munhåleinspektion. Djuren hade ridits (arbetats) med bett i munnen de sista två veckorna innan undersökningen.
Djurägarna hade inte sökt sig till veterinär eller tandläkare på grund av munhåleproblem. Resultaten har sammanställts och jämförts med ytterligare två grupper av hästar:
a) 23 stycken halvblodsvalacker som undersökts vid två tillfällen. Första gången då de vilat från huvudlag och betsel i fem veckor på bete och andra gången då de därefter arbetats i sju veckor,
b) 20 stycken nyfölade halvblodsston som vilat helt från ridning och arbete med huvudlag och betsel under hela dräktighetstiden d v s elva månader.


I gruppen arbetande hästar (grupp 1 och de 23 halvblodsvalackerna vid andra undersökningen totalt 94 hästar) visade det sig att 85 hästar d v s ~90 procent hade sår i munslemhinnan. Vilket kan jämföras
med förekomsten av sår hos avelsstona som hamnade på ~50 procent.
Resultaten från de tre undersökta
hästgrupperna visar att ridning med bett i munnen på hästarna ökar förekomsten av sår i munhålan. Framför allt ökar antalet sår i regionerna där bettet och nosgrimman påverkar hästen d v s i mungipor och i kindslemhinnan i höjd med den första kindtanden.

2005-08-29
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se