Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Utredning föreslår legitimerade djursjukvårdare

I en utredning om behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård föreslås att djursjukvårdare och hovslagare får yrkeslegitimation.

Regeringens särskilde utredare, f.d. generaldirektören Arne Kardell, överlämnade den 7 november 2005 djursjukvårdsutredningens betänkandet Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård, (SOU 2005:98) till jordbruksministern Ann-Christin Nykvist. Betänkandet innehåller förslag om en ny lag om yrkesverksamhet inom området för djurens hälso- och sjukvård.


Utredarens huvuduppgift har varit att göra en översyn av bestämmelser om behörighets- och ansvarsfrågor inom djurens hälso- och sjukvård. Slutsatserna av översynen är att det finns behov av förändringar med hänsyn till att utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård har lett till att veterinärerna i dag samarbetar i vården av djur med djursjukvårdare och personal från andra yrkesgrupper. Men det är fortfarande bara veterinärerna som omfattas av bestämmelser om legitimation, skyldigheter och disciplinansvar.


Utöver veterinärer föreslås nu djursjukvårdare och hovslagare få legitimation medan husdjurstekniker får ett skydd för yrkestiteln. För yrkesutövare med humanmedicinsk utbildning (t.ex. sjukgymnaster och tandläkare) införs en möjlighet att godkännas för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. De yrkesutövare som innehar någon sådan form av behörighet, tillhör enligt förslaget djurhälsopersonalen och omfattas av den nya lagens bestämmelser om behörighet, ansvar och skyldigheter. All djurhälsopersonal skall också omfattas av ett disciplinansvar vid t.ex. felbehandlingar. Sådana frågor skall prövas av den nuvarande Veterinära ansvarsnämnden som föreslås byta namn till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.


För dem som inte tillhör djurhälsopersonalen men som ändå är yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård införs begränsningar i rätten att behandla djur och ett straffansvar för den som i sådan verksamhet skadar djur eller utsätter djur för lidande.


Den nya lagen innebär en väsentlig förbättring av möjligheterna att driva en säker och effektiv vård av djur och skapar bättre förutsättningar för att skydda djur mot oseriösa behandlingar.

2005-11-09
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se