Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Mystisk nervsjukdom hos häst

SVA uppmanar veterinärer att rapportera om hästar insjuknar i en ny, tidigare okänd nervsjukdom. Symptomen är bl a att hästarna kotar över i bakbenen.

Under 2005 har hästar i tre stallar blivit sjuka med likartade symptom från nervsystemet. Det yttrar sig bland annat i överkotning på bakbenen, vilket innebär att benen viker sig onormalt.
Hittills i år har minst 36 hästar blivit sjuka och många drabbade hästar har avlivats på grund av djurskyddsskäl. Trots omfattande undersökningar, obduktioner av drabbade hästar och kontakter med amerikanska och europeiska experter är orsaken till de neurologiska symptom hästarna visar okänd. SVA uppmanar nu Sveriges veterinärer till uppmärksamhet på om hästar insjuknar i nervsjukdomen.


- Vi vill öka medvetandet om denna hittills okända sjukdom, därför uppmanar vi landets veterinärer att rapportera liknande fall till SVA så att relevanta analyser av hästar och foder kan göras vid nya utbrott. Ett av huvudspåren är att söka om det kan finnas faktorer i fodret som kan orsaka nervskadorna. En gemensam faktor för hästarna är att de ätit inplastat vallfoder så kallat hösilage, som i vissa fall varit av nedsatt hygienisk kvalitet med förekomst av mögel och bakterier. Det kan dock inte uteslutas att andra orsaker förekommer, säger biträdande statsveterinär Gittan Gröndahl på avdelning för häst, hund och katt på SVA.


Utbrott av en okänd neurologisk sjukdom bland hästar har sedan 1998 förekommit på minst åtta olika gårdar över hela Sverige. Hästarna har visat symptom på neurologisk störning med svaghet och överkotning av bakbenen. Obduktioner visar utbredda skador i nerverna i benen. Sjukdomen medför ett stort lidande för de drabbade hästarna och har i minst 37 fall lett till döden. Hästägarna har drabbats hårt och vissa gårdar har förlorat upp till tio hästar inom en kort tid.


Den 31 augusti 2005 anordnade SVA ett arbetsmöte med veterinärer som direkt eller indirekt hade varit inblandade i de inträffade fallen, representanter från Djurskyddsmyndigheten, SLU, Stockholms universitet, Agria, Stiftelsen Svensk Hästforskning, foderföretaget Krafft samt personer från SVA som arbetar med diagnostik, rådgivning eller forskning som berör området.


Syftet med arbetsmötet var att sprida befintlig information, förutsättningslöst diskutera de inträffade fallen samt hur vi ska arbeta vidare med problematiken. Arbetsmötet visade att det finns ett stort behov av en vetenskaplig sammanställning av befintliga data, då dessa idag är spridda på många personer.


SVA väntar i nuläget på besked angående en ansökan om pengar från Stiftelsen Svensk Hästforskning för en förstudie med syfte att kartlägga de hittills kända fallen och ta fram en enhetlig handlingsplan för eventuella nya utbrott, samt att föreslå forskningsstrategier.


Kontaktpersoner:
Biträdande statsveterinär Gittan Gröndahl, telefon 018-67 42 97
Statsveterinär Merike Ronéus, telefon 018-67 43 91

2005-11-11
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se