Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Forskarmöte om led- och senskador

Professor Wayne McIllwraith är världsledande när det gäller forskning om hästens leder och senor. Nyligen bjöd han in två SLU-forskare till möte.

Det var professor Stina Ekman och forskaren Eva Skiöldebrand från SLU, som tillsammans med femton forskare från hela världen, deltog i en workshop i Rocky Mountain utanför Denver, USA. Professor Wayne McIllwraith hade bjudit in forskare som aktivt forskar inom genteknologi och biokemi, samt två professorer från humansidan, Dick Heinegård och Bruce Caterson som agerade som mentorer och rådgivare.


Syftet var att presentera nya resultat angående biologiska markörer som har sitt ursprung i ledbrosket, benet, ledkapseln eller senan. Målet med forskningen är att biomarkörer i ledvätska eller blod från häst ska kunna upptäcka tidiga sjukliga förändringar i rörelseapparatens vävnader.
Förhoppningen är att dessa biomarkörer ska kunna relateras till träningsmängd, skadetyp samt användas som hjälpmedel vid utvärdering av olika former av behandlingar vid led- och senskador.


Sammanlagda resultat från dessa forskare visar att vi idag vet mycket om träningens inverkan på de olika ledstrukturerna. Den exakta bakgrunden och de tidiga processerna som uppstr vid ledskada (osteoartrit) och senskada (tendinit) är inte klara. Forskningen måste intensifieras runt de tidiga skadorna och deras utveckling om förslitningsskador i rörelseapparaten ska kunna förhindras och behandlas korrekt. Kunskapen om effekten av olika behandlingar är också liten kan kan avsevärt förbättras om biomarkörer blir tillgänglia.


En sammanfattning av mötet kommer att publiceras (troligen i Equine Vet Education). Det beslutades också att ett protokoll för materialinsamling ska tas fram, detta för att skapa en bank av ledvätska, blod och serum som kan användas av fler forskare. Flera samarbetsprojekt diskuterades och ett nytt möte kommer att hållas i fyra år i Australien.

2005-12-07
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se