Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Prokain i penicillin kan ge hästar chock

Att hästar kan drabbas av chock vid medicinering av penicillin känner många till. Ny forskning visar att tillsatsen av prokain kan vara orsaken.

Lena Olsén, doktorand vid SLU, forskar om orsaken till att hästar drabbas av penicillinchock.
Hästarna som reagerat vid penicillin-prokainbehandling var sämre på att bryta ned prokain till ofarliga produkter än kontrollhästar som inte reagerat vid samma slags behandling.
- Man har tidigare misstänkt att någon form av allergisk överreaktion har varit orsak till chockbeteendet. Det kan vara så i en del fall, men oftast tycks det vara en toxisk reaktion på prokain, säger Lena.

I sin forskning har hon följt 59 hästar som drabbats av någon form av reaktion vid behandling av penicillin. Via upprop i media samt på Hippocampus hemsida har hon fått kontakt med ägare vars hästar har chockat vid penicillinbehandlingen.

Hästarnas reaktion vid tillfället varierade kraftigt - från ganska lindriga som nässelutslag till mycket våldsamma neurologiska reaktioner där hästen slängde sig handlöst i boxen och tycktes vara helt okontaktbar. I ett av de undersökta fallen reagerade hästen så våldsamt att den dog. En del av biverkningsreaktionerna rapporterades in till Läkemedelsverket, det tycks finnas ett stort mörkertal mellan de officiella uppgifterna om preparatens biverkningar och den verkliga situationen.

Varför används då prokain som beståndsdel i penicillinpreparat? Jo, prokainets uppgift är att fördröja upptaget av penicillinet från injektionsplatsen. Utan prokain skulle man annars tvingas spruta hästen var åttonde timma under behandlingsperioden, med prokain räcker det med en dos dagligen.
Tidigare undersökningar har visat att fem gram rent prokain kan ge toxiska, dvs negativa reaktioner hos hästen. En ordinär behandlingsdos av penicillin-prokain till häst innehåller också ungefär fem gram prokain, men när man behandlar med penicillin är prokainet bundet till penicillinet i ett komplex så att både prokain och penicillin tas upp långsamt till hästens blodomlopp. Om man skulle råka spruta i ett blodkärl löses pencillinprokainkomplexet upp snabbt och det finns risk för att hästen chockar. Prokainet verkar också lokalbedövande vid själva injektionen vilket är positivt för hästen.

De undersökta hästarna reagerade snabbt efter injektionerna. Reaktioner sågs vid olika dagar under behandlingsperioden. Det fanns ingen dag som tycktes vara mer riskfylld än någon annan. I fem av fallen där hästen hade reagerat, fortsatte ägaren att ge injektionen även efterföljande dagar. Tre av dessa hästar fick då återigen chockreaktioner. I de flesta fallen avbröts behandlingen. I vissa fall gavs ett annat penicillinpreparat som kan ges intravenöst. I några fall bytte man istället till ett sulfapreparat som ges i munnen. De alternativa preparaten gav inga biverkningsreaktioner under resterande behandlingstid.

Penicillin till häst ges alltid via sprutor, antingen i ven eller i en muskel. Ofta görs medicineringen hemma i stallet av djurägaren eller annan skötare. Att ge penicillin via munnen som hos människor, eller till hund och katt, är inte lämpligt. Hästar tar inte upp penicillin från tarmen till blodet speciellt bra och det finns även risk för att tarmfloran i hästens mage påverkas.

2005-12-09
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se