Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Mer pengar till hästforskning

15 miljoner kr satsar svenska regeringen på hästnäringen i Sverige. Sju miljoner kommer att användas till mer forskning inom hästområdet.

Vid en presskonferens onsdagen 4 januari presenterades en satsning på hästsektorn som regeringen nu gör. Hästen är en viktig del i många jordbruksföretag och en växande gren i småföretagande på landsbygden.


15 miljoner kronor satsas på åtgärder för att stimulera och utveckla företagande, forskning inom hästområdet och för att främja säkerheten inom hästsport och ridning.


-Hästsektorn är viktig för lantbruket eftersom den skapar utvecklingsmöjligheter för många jordbruksföretag på landsbygden och även skapar efterfrågan på foderproduktion i jordbruket, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, i ett pressmeddelande från Jordbruksdepartementet.


Jordbruksverket får sex miljoner kronor som ska användas till att främja livskraftigt hästföretagande. De åtgärder som diskuteras är bl a en analys av näringens fördelar, att organisera ett nätverk av hästföretagare, insatser som stödjer utveckling av hästturistföretag, utbildning och kompetensutveckling bland företagare, att ta fram förslag för att stimulera ridskoleverksamhet m.m.


FORMAS får sju miljoner kronor för forskning inom hästområdet. Fem miljoner kronor ska användas i projekt som samfinansieras med näringen som ska avsätta lika mycket. Formas ska tillsammans med Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande ta fram ett gemensamt program för forskning inom hästområdet.


Konsumentverket får två miljoner kronor till verksamheter som gynnar utvecklingen av säkerhetsfrågor inom hästsport och ridning, speciellt med inriktning på barn och ungdomar.


De 15 miljonerna i satsningen på hästnäringen är en del av de medel från handelsgödsel och bekämpningsmedelsskatterna som regeringen tidigare meddelat ska återföras till de gröna näringarna.

2006-01-04
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se