Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Inget fel på undersökt foder till nervsjuka hästar

SVA har nu undersökt foderprover från den ridskola i Jämtland där ca hälften av hästarna drabbades av en okänd nervsjukdom sommaren 2005.

Många av hästarna har avlivats, medan några är konvalescenter på obestämd tid. Resultaten från de utökade analyserna är nu klara. Sammanfattningsvis kan sägas att inget anmärkningsvärt fanns i de undersökta foderproverna som kan kopplas till de observerade problemen hos hästarna vid ridskolan.

Allt inplastat vallfoder (hösilage) som fanns kvar i lager när hästarna insjuknade provtogs. En utökad mikrobiologisk undersökning har genomförts med syftet att se om det fanns några mikrobiologiska skillnader i detta foder jämfört med annat hösilage. Man har också försökt mäta skillnader i toxiska egenskaper mellan hösilagen med en så kallad in vitro toxikologisk metod, utförd på cellkulturer av nervceller.

-Vi har inte funnit att det undersökta hösilaget har någon avvikande mikrobiologisk sammansättning jämfört med kontrollprover från annat håll, inte heller att det skulle finnas toxikologiska skillnader mellan proverna som skulle kunna förklara hästarnas problem, säger laboratorieveterinär Ursula Nord Bjerselius vid Avdelning för foder, SVA.

2006-01-10
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se