Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Forskare granskar olycksfall vid hästhantering

Det sker fler olycksfall inom lantbruket än vad man tidigare trott. Nu ska SLU-forskare även granska olycksfall inom arbeten med hästar.

Stefan Pinzke vid temagrupp Arbetsvetenskap vid Institutionen för jordbrukets biosystem och teknik (JBT) på SLU i Alnarp gjorde tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) en enkätundersökningen hos 7 000 jordbruksföretag i landet.
Svaren man fick in visade en uppseendeväckande olycksfallsfrekvens på 12 gånger den officiella statistiken från Arbetsmiljöverket.


De olyckor som inträffat i jord- och skogsbruken i samband med hästhantering ska forskarna vid institutionen nu skaffa sig mer detaljerad kunskap om.
- Med kännedom om olycksfallens förekomst och orsakssamband ska vi utarbeta ett program med förslag till förebyggande åtgärder inom hästhållningen, säger Stefan Pinzke.
I maj kommer en referensgrupp tillsammans med representanter från hästnäringen att samlas till ett möte där forskningsresultaten ska behandlas och leda till ett åtgärdsprogram som ska stå färdigt i slutet av året.

2006-03-03
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se