Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Eksemhästar sökes för ny studie

Har du hästar hemma som haft eksem de tre senaste åren? SLU-forskare söker just sådana för studier av anti-histaminpreparat.

I anslutning till studien om genetiken bakom eksem hos häst, kommer en grupp SLU-forskare att göra en behandlingsstudie med anti-histaminer under våren/sommaren 2006.
Forskarna har redan gjort grundläggande farmakokinetiska och även effektstudier på häst för ett visst preparat. Då dessa studier hittills varit lovande vill de nu fortsätta med en så kallad dubbel blindstudie för att utvärdera om antihistaminer är effektiva vid behandling av sommareksem.

Forskargruppen vid SLU söker därför kontakt med ägarna till hästar (alla raser) som har haft sommareksem under minst tre föregående betessäsonger. Eksemen ska helst vara måttliga till kraftiga och det ska finnas minst två eksemhästar på samma ställe.
Forskarna vill göra en s k dubbel blindstudie där den ena hästen får äta medicin och den andra verkningslös substans (placebo). Vare sig forskarna eller ägarna vet vad som är vad under försöket.
Alla eksemhästarna inom studien skall hållas under så likartade förhållanden som möjligt, d v s helst på bete dygnet runt.
Måste en eksemhäst behandlas/åtgärdas, så måste de andra eksemhästarna i gruppen behandlas på samma sätt.
Hästarna får tabletter 2 ggr/dag under tre veckor och effekterna utvärderas under och vid behandlingstidens slut. Studien, inklusive medicinen, är givetvis kostnadsfri och vid goda resultat, så kan behandlingen fortsättas med subventionerade veterinärkostnader.

Intresseanmälan till:
Carina Ingvast 018-673175, e-post: carina.ingvast.larsson@bvf.slu.se eller Hans Broström, 018-671357, e-post: hans.brostrom@kv.slu.se

I forskargruppen om antihistamin och eksemhästar ingår följande:
Ulf Bondesson, SVA, Hans Broström, Christina Johansson, inst för kliniska vetenskaper, SLU, Carina Ingvast-Larsson, Lena Olsén och Hans Tjälve, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Ulf Olsson, enheten för tillämpad statistik och matematik, SLU och Marie Sundquist, Östra Greda forskningsgrupp, Borgholm.

2006-03-21
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se