Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Djursjukvårdare och hippologer populära utbildningar vid SLU

Djursjukvårdarprogrammet är det mest sökta programmet vid SLU. Även hippologprogrammet fick 14 procent fler sökande än förra året.

Hippologprogrammets travinriktning ökade från sex sökande förra året till 14 detta år. Inriktningen för galopp fick fem sökande, mot noll föregående år.

Även hippologprogrammets inriktningar för ridlärare och stallchef fick fler sökande; från 144 till 152 personer. Totalt var det en ökning för hippologprogrammet med 14 procent!

SLU är det enda svenska universitet som under 2006 har haft fler antal sökande studenter än föregående år.
Jämfört med övriga universitet och högskolor har SLU ökat antalet studenter som sökt till höstterminen med två procent. Endast tre högskolor och ett universitet har i år haft en positiv utveckling av antalet sökande.

Två procent för SLU kan tyckas vara en blygsam siffra, men den ska jämföras med att de flesta universitet och högskolor har tappat jämfört med tidigare år. Största minskningen har Högskolan på Gotland haft med 31 procent. Bland universiteten har Mittuniversitetet minskat med 22 procent.

En stor andel av de sökande till SLU, cirka 65 procent, har sökt till de fem djurrelaterade programmen. Motsvarande siffra var 60 procent för 2005.
Mest sökta programmet vid SLU är i år djursjukvårdare. 473 personer har sökt till 40 utbildningsplatser, vilket är 11,8 sökande per plats. Veterinärprogrammet har som vanligt lockat ett stort antal sökande, 10,9 sökande per plats, vilket innebär 894 sökande till 82 platser.

Det har även varit bra tillströmning till utbildningsprogram som har tydlig yrkesprofil såsom landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör, jägmästare och skogsmästare. Det finns dock fortfarande program vid SLU som har alltför få sökande, som miljöövervakning och naturresursprogrammet.

- Vi är naturligtvis mycket glada och nöjda med årets siffror, men det är viktigt att fortsätta arbetet med att profilera SLU och marknadsföra våra utbildningar. Fortfarande finns ett antal program med svagt sökandetryck, till exempel hortonom, miljöövervakning och naturresurs, säger Kjell-Arne Nilsson, ansvarig för rekryteringsarbetet vid SLU.

Totalt var det 109 558 personer som i år sökte till högskolestudier, vilket är en minskning med nio procent jämför med året innan. Årets antal sökande är den lägsta siffran sedan mitten av 1990-talet. Flest sökande totalt har Göteborgs universitet, följt av Lund, Linköping och Uppsala, men trots många sökande har samtliga dessa färre än föregående år. Göteborg minskade till exempel med 14 procent och Lund med 16 procent.

2006-05-09
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se