Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hela programmet klart för Hippocampusdagarna

Infektioner, läkemedel, avel och genetik är huvudteman för Hippocampusdagarna 25-26 oktober. Se hela programmet under Läs mer.

Dag 1 - Hästar, infektioner och läkemedel - Aktuell kunskap och forskning
Moderatorer: Gittan Gröndahl och Katarina Nostell

8.30- 10.00 Smittor som kan ge hosta och feber och hur de ska hanteras - Susanne Demmers, Viveca Båverud, Louise Treiberg Berndtsson (inkluderar kvarka, rhodokocker, luftvägsvirus, klinik, diagnostik, smittskydd och behandling)

10.00 - 11.00 Hårlösa fläckar, mugg och kliande hästar, om infektioner i huden - Hans Broström, Karin Bergström (inkluderar ringorm, streptotrikos, mugg, stafylokocker, vårtor, fotskabb, löss, klinik, diagnostik, smittskydd och behandling)

11.00-11.30 Paus

11.30 - 11.55 Farliga hästsjukdomar utomlands, en risk för resande hästar och stallet hemma? - Susanna Sternberg Lewerin (inkluderar t ex rabies, salmonella, west nile virus, virala encefaliter, EPM, piroplasmos, geografisk utbredning, ev regelverk, smittskydd för resande hästar från framför allt Europa, öststater o USA)

11.55 - 12.10 Om en smitta drabbar stallet, är du beredd? - Gittan Gröndahl

12.10 - 12.30 Frågestund och paneldebatt - Förmiddagens föreläsare och moderatorer

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.15 Fungerar maskmedel fortfarande? Om parasiter och resistens - Eva Osterman Lind

14.15 - 14.45 Kan hästar få ehrlichia (anaplasma) av fästingar? - Peter Franzén (inkluderar klinik, diagnostik, behandling, prevalens, epidemiologi)

14.45 - 15.05 Vilka biverkningar kan hästar få av läkemedel? - Hans Tjälve


15.05 - 15.30 Paus


15.30 - 15.50 Vad händer med läkemedlet i hästens kropp? - Pia Larsson, Eva Tydén

15.50 - 16.10 Sommareksem - hindra och lindra - Carina Ingvast-Larsson, Lena Olsén

16.10 - 16.30 Penicillinchock hos hästar - Lena Olsén

16.30 - 17.00 Frågestund och sammanfattning av dagen - Eftermiddagens föreläsare och dagens moderatorerDag 2 - torsdag 26 oktober - Reproduktion och ärftlighet - Aktuell kunskap och forskning

Hästreproduktion
Moderator: Ove Wattle

8.30 Bra hingst - Bra sperma? Lennart Söderquist

8.30 - 9.00 Insemination eller naturlig betäckning av ston, vad avgör? Anne-Marie Dalin

9.00- 9.10 Paus

9.10 - 9.40 Avancerad reproduktionsteknik - vad pågår? Heriberto Rodriguez - Martinez

9.40 - 10.10 Varför dör foster hos ston? Hans Kindahl

10.10-10.40 Paus

10.40-11.10 Knäppa ston - finns dom? Ylva Hedberg

11.10-11.30 Frågor och paneldiskussion med förmiddagens föreläsare

11.30 - 11.40 Paus

11.40 Hippologprogrammet jubilerar - 10 år med utbildning och forskning
Moderator: Göran Dalin

Utbildning, forskning och forskningsmöjligheter på Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Anna-Lena Holgersson, Jan Philipsson, Lars Roepstorff, Görel Nyman

12.30 Lunch

13.30 Hippologstudenters fördjupningsarbeten
- exempel på intressanta projekt introducerade av riksanläggningarnas studierektorer

14.30 Paus - förfriskning

14.45 Nya genetiska tillämpningar i hästaveln
Moderator: Jan Philipsson

DNA-typning för kontroll av härstamning och genetiska defekter. Sofia Mikko

15.30 Genetisk bakgrund till sommareksem Susanne Eriksson

15.50 Ridhästar för olika ändamål - konfliktfyllt avelsmål? Lina Jönsson

16.10 Nya BLUP-index för val av sto och hingst Emma Thorén Hellsten

16.40 Frågor och paneldiskussion
- vilka avelsvärderings- och djurskyddskrav har vi i hästaveln?
Göran Dalin, Görel Nyman, Emma Thorén Hellsten, Sofia Mikko

17.00 Avslutning

2006-05-16
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se