Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Förslag till nya regler om hästhållning

Alla hästar ska dagligen få röra sig fritt, ha kontakt med andra hästar och få tillräckligt med grovfoder enligt förslag från Djurskyddsmyndigheten.

Förslaget om föreskrifter, som nu skickas ut på remiss, har utarbetats i samråd tillsammans med hästnäringen i Sverige och med andra myndigheter. Målsättningen har varit att föreskrifterna ska vara bättre anpassade till hästarnas behov.


De viktigaste förändringarna är att det införs krav på att alla hästar ska ha social kontakt med hästar, att de får tillräckligt med grovfoder samt att tiden som en häst får stå uppbunden i spilta begränsas.


Spiltor är den uppstallningsform som i störst utsträckning begränsar hästens naturliga beteende, skriver myndigheten i sitt förslag. Därför kommer nybyggnation av just spiltor för permanent uppstallning att stoppas. De spiltor som finns i dag kan användas under förutsättning att hästarna inte är uppbundna mer än 16 timmar per dag.


Enligt förslaget ska hästar kunna röra sig fritt i sina naturliga gångarter, genom att vistas i beteshage, rasthage eller motsvarande. För stallar som inte har tillgång till hagar kan de uppfylla kraven på annat sätt, t ex att hästarna rastas i ridhus.


En lättnad i föreskrifterna mot tidigare förslag är att hästar under den kalla årstiden får gå ute 16 timmar om dygnet utan tillgång till ligghall. Tidigare har ligghall krävts under den kalla årstiden om hästarna gått ute mer än 12 timmar per dygn. Ytterligare en lättnad är att hästar får förvaras kortare perioder i transportfordonet vid till exempel tävlingar.


Läs hela remissförslaget på Läs mer

2006-05-24

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se