Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Aktuell forskning om hästavel presenteras

Om genetiska analyser av svenska varmblodshingstars resultat vid bruksprov handlar ett seminarium vid SLU tisdagen 12 december.

Då presenterar agronom Elisabeth Olsson, institutionen för husdjursgenetik vid SLU, sin licentiatavhandling Multi-trait Evaluation of Swedish Warmblood Stallions at Station Performance Tests including Field and Competition records(Genetiska analyser av bruksprovsresultat för svenska varmblodshingstar).
Seminariet hålls kl 10.00 i Loftets hörsal, ovanför restaurang Syltan, vid SLU på Ultuna i Uppsala.


 
Mellan kl. 13.00-14.00 i Loftets hörsal presenterar Emma Thorén Hellsten, doktorand vid institutionen för husdjursgenetik vid SLU, ett arbete med BLUP-analyser av data inom ridhästaveln med internetbaserad resultatsökning.


Därefter kommer Lina Jönsson, nybliven husdjursagronom vid SLU, att berätta om resultaten från hennes examensarbete om avelsmålen för den svenska varmblodshästen.2006-12-05
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se