Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nya forskningsprojekt vid SLU och SVA

Tio nya projekt om hästforskning har fått pengar från Stiftelsen svensk hästforskning. Merparten gick till SLU-forskare.

Följande projekt är beviljade:
Projekt: Kartläggning av förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos hästar i Sverige - Ulrika G Andersson, SVA
Projekt: Rehabilitering och utvärdering av smärta hos sporthästar - Anna Bergh, SLU
Projekt: Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar - Åsa Braam, SLU
Projekt: Hur påverkar inhalerbara partiklar i stallmiljön uppkomsten av luftvägsinflammationer hos människor och hästar? Lena Elfman, Uppsala universitet
Projekt: Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat lopp - Birgitta Essén-Gustavsson, SLU
Projekt: Systemanalys av balensilage för hästutfodring - snittat vs långstråigt vallfoder - Cecilia Müller, SLU
Projekt: Ärftligt betingade defekter i hästaveln - en kunskapsinventering och pilotstudie - Jan Philipsson, SLU
Projekt: Förbättrad diagnostik av övre luftvägsproblem hos häst: Jämförelse mellan konventionell videoendoskopi på rullmatta och inspelningar med en nyutvecklad trådlös intrafaryngeal videokamera använd i fält - John Pringle, SLU
Projekt: Ridlärares tankar om förutsättningar för kommunikation med sina elever - Ulla Riis, Uppsala universitet
Projekt: Karies hos häst - studier av immunsvaret mot Sterptococcus devriesei - Eva Wattrang

2007-01-19
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se