Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Om bruksprov för hingstar

Effektiva bruksprov för hingstar är viktigt för framgångsrik avel av ridhästar. Om det berättar Elisabeth Olsson vid ett lunchseminarium 14 februari.

Seminariet hålls kl. 12.15-13.00 i lokal Skeppet på SVA i Uppsala.


Föreläsare är Elisabeth Olsson, institutionen för husdjursgenetik vid SLU, som nyligen presenterade sin licentiatavhandling inom ämnet hästavel.


Från kl. 12.00 serveras gratis lunchmacka och dryck till alla som anmält sig senast 12 februari till Lena.Westerlund@sva.se2007-02-06
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se