Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Lika bra ensilage i liten som stor bal

Det går lika bra att ensilera vallfoder till häst i små balar på 40 kg , som i de stora balar på upp mot 800 kg som produceras i Sverige. Det visar Cecilia Müller, husdjursagronom vid SLU, i sin avhandling om inplastat vallfoder till häst.

Allt fler hästar i Sverige äter vallfoder som har plastats in vid skörd, så kallat ensilage eller hösilage. Ett ensilerat foder har många fördelar jämfört med torrt hö, framför allt att det inplastade fodret är relativt dammfritt och är mindre väderberoende vid skörd .


En begränsning har dock varit storleken på balarna. De flesta producenter kan enbart pressa och plasta in stora rund- eller fyrkantsbalar. Balarna är tunga, de väger mellan 400-800 kg.


FÄRSKT FODER


För många hästägare är det besvärligt att hantera dessa stora balar om det inte finns en traktor att lyfta med. Man måste dessutom ha ett ganska stort antal hästar i stallet för i annat fall utfodras inte balens innehåll tillräckligt snabbt. Inplastat vallfoder är en färskvara så snart plasten runt balen tagits bort och måste användas inom några dagar.


En viktig frågeställning för forskningen var därför om det går att få en tillräckligt bra konservering i en liten bal. Bland hästägarna finns efterfrågan att kunna köpa mindre inplastade balar av ensilage eller hösilage. Cecilia Müller gjorde därför flera studier för att undersöka om det är möjligt att radikalt minska balstorleken genom att använda konventionella glidkolvspressar som man i vanliga fall pressar hö med.


 -I mina studier har jag kunnat konstatera att konserveringen fungerar även i småbalar, men också att vidare utveckling av småbalspressarna behövs för att klara av att pressa grönmassan tillräckligt hårt, säger Cecilia Müller. System för hantering av småbalarna är också ett område som bör utvecklas.


SVÅRT LAGRA HÖ


Historiskt har hästar utfodrats med hö när de hålls på stall under den kalla perioden. Att skörda och lagra ett bra hö är inte helt lätt. Det krävs stort kunnande och en del tur med vädret för att hinna få ett torrt och dammfritt hö. Men även om höet håller hög hygienisk kvalitet vid skörd kan en regnig och fuktig höst skapa stora problem vid lagring. Höet tar upp fukt ur den omgivande luften och möglar. Mögligt hö är ohälsosamt för såväl hästar som de människor som ska utfodra djuren.


Att lufttätt kunna lagra grovfoder har de senaste tio-tjugo åren efterfrågats allt mer. På marknaden säljs såväl ensilage (ca 30-50 procent torrsubstanshalt) som hösilage (över 50 procent torrsubstanshalt). I avhandlingen ingick även en studie för att undersöka vilket vallfoder hästarna helst vill äta om de fritt får välja. Hästarna erbjöds torrt hö, hösilage med två olika torrsubstanshalter och ensilage, som producerats från samma vall och samma skörd. Ingen av hästarna tvekade. Ensilage med 35 procent torrsubstans blev favoritfodret för alla som deltog i studien.


 -Jag är inte speciellt förvånad över att hästar hellre föredrar fuktigt foder än ett torrare. Ensilaget är det foder som fysiskt liknar det färska gräs som hästen kan beta ute i hagen, säger Cecilia Müller.


 - Men varför hästarna valde ensilaget kan vi bara spekulera i. En av nackdelarna med ensilage jämfört med hösilage och hö, är att man måste ge hästen större mängder foder eftersom ensilage innehåller mer vatten, något som kan vara jobbigt för många hästägare med manuell foderhantering.


En vanlig uppfattning bland hästägare är att inplastat vallfoder med låg torrsubstanshalt har negativ inverkan på hästens fodersmältning. SLU-forskarna gjorde därför ett försök i Frankrike där de fick tillgång till en grupp grovtarmsfistulerade hästar. Hästarna utfodrades med olika typer av inplastat foder och hö som producerats i Sverige från samma vall och samma skörd.


 - När vi sedan analyserade proverna från hästarnas grovtarm och från deras träck fanns det ingen skillnad mellan de olika fodertyperna. Hästarna lyckades alltså bryta ner såväl blötare ensilage som torrare hösilage eller hö utan att den mikrobiologiska eller kemiska sammansättningen i tarmen förändrades, konstaterar Cecilia Müller.


Cecilia Müller försvarar sin avhandling Wrapped forages for horses fredagen den 25 maj 2007 vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU


För mer information: Cecilia.Muller@huv.slu.se 018-67 29 932007-05-25
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se