Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Alternativmedicin eller veterinärmedicin? Debatt på Hippocampusdagarna!

Årets Hippocampusdagar 9-10/10 blir de mest spännande som arrangerats. Dopning och alternativmedicin är högaktuella ämnen som ska debatteras.

Det finns fortfarande platser kvar! Anmäl dig nu via http://www-conference.slu.se/hippocampus/

Äntligen kommer företrädare från veterinärmedicinen att möta representanter från alternativmedicinen. Det blir både föredrag och paneldebatter. Företrädare för såväl veterinärmedicin som alternativmedicin kommer att diskutera för- och nackdelar.


Equiterapeuter, homeopater och kiropraktiker presenterar hur de arbetar med hästar. Veterinärer från såväl kliniker, försäkringsbolag och forskningen ger sina synpunkter på alternativa behandlingar.


Vad säger lagstiftningen om de olika behandlingarna? Vad är tillåtet respektive inte tillåtet? Jordbruksverket reder ut begreppen.


När det gäller dopningen handlar programmet om hur man arbetar för att inga otillåtna preparat ska användas inom hästsporten. Sveriges främst dopningsexpert Peter Kallings, Peter Forssberg och Ulf Bondesson medverkar.


Den legendariske travtränaren Stig H Johansson och hans veterinär Anders Ekfalk ger vid Hippocampusdagarna sina synpunkter på vilka rutiner som krävs för att hantera mediciner på rätt sätt i ett stall.


Se hela programmet för Hippocampusdagarna på http://www-conference.slu.se/hippocampus/ ,klicka på Program. Det är också via den sidan du kan anmäla dig till årets Hippocampusdagar som hålls den 9-10 oktober i Uppsala.DU KAN OCKSÅ LÄSA PROGRAMMET HÄR NEDAN:

Tisdag 9 oktober
08.00-09.00 Registrering och kaffe
Moderator: Lars-Erik Appelgren

09.00-09.45 Introduktion – Vad är doping?
Varför djurskydd och vems ansvar?(tränare, banan, organisationen, SJV
Hur? Från provtagning till beslut och åtgärd
När tas Prover? (inom vilka dicipliner, frekvens)
Resultat? Antal positiva/antal tagna prover
Hur hanterar labbet proverna?
Ridsportförbundets nya dopnings/medicineringsregler
Föreläsare: Peter Forssberg, STC, Ulf Bondesson, SVA
Peter Kallings,Stiftelsen Svensk hästforskning

09.45-10.30 Forskning och försök
Hur kan svampar hjälpa till i dopningskontrollen? Utveckling av lab.metoder - Mikael Hedeland, SVA
Effekt- och kontaminationsstudier - Peter Kallings, Stiftelsen Svensk Hästforskning

10.30-11.00 Fika
11.00-11.30 Tränarens syn
Hur ser tränaren på dopningreglerna?
Hur hanterar man mediciner i stallet på ett säkert sätt?
Stig H Johansson, travtränare och
Anders Ekfalk, veterinär hos Stall Stig H
11.30-12.00 Paneldebatt
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Introduktion/översikt Alternativmedicin – tro eller vetande Anna Bergh, forskare SLU
14.30-15.00 Placeboeffekten – att skilja mellan terapi och självläkning Lars-Erik Appelgren, SLU

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 Företrädare för alternativ medicin
Homeopati: Chris Jörgenfelt (kan ev. bli någon annan)
Kiropraktik: Malin Collin
Equiterapi: Helmut Tscharnke

17.00-17.45 Alternativmedicin ur ett etologiskt perspektiv- Margareta Rundgren, SLU
17.45-18.30 Paneldiskussion – Grunder för vetande? Byta fokus?

19.00-21.00 Middag (separat anmälan, ingår inte i konferensavgiften)Onsdag 10 oktober

8.30-9.15 Hur utvärderar vi behandlingen? Anna Bergh, SLU
9.15-10.00 En klinikers syn på alternativ medicin i dagens praktik Flemming Winberg, Helsingborgs djursjukhus
10.00-10.30 Fika
10.30-11.15 Statistik, vad säger försäkringsbolagen och varför? Agria (Johan Blix), IF (Björn Sandgren), Folksam (Kicki Gustafsson-Berger)
11.15-12.00 Vem får göra vad? Vad säger lagen? Behörighetsutredningen och djurskyddsärenden Jordbruksverket
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 25 års diskussioner kring alternativ medicin Göran Dalin, SLU
14.00 -15.00
Paneldebatt, bland annat kring olika behandlingsfall
15.00- 15.30 Avslutning samt fika

2007-09-04
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se