Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Olika värderingssystem försvårar samsyn inom hästavel

Skillnader i testsystem, metoder för avelsvärdering och vilka resultat som ingår i beräkningen gör det svårt att jämföra hästavel mellan olika lände

Aveln av den moderna sporthästen för dressyr, hoppning och fälttävlan blir allt mer internationell. Att betäcka sitt svenska sto med sperma från de mest eftertraktade hingstarna någonstans i Europa är helt möjligt och görs i allt större utsträckning av de svenska uppfödarna.


Däremot tycks det vara en bit kvar innan de största europeiska avelsförbunden för hästavel kan enas om en gemensam syn på hur hästarna ska testas för att mäta avelsframstegen. I nuläget arbetar det svenska och danska avelsförbundet enligt jämförbara principer och värderingar, medan de största tyska förbunden har delvis annorlunda system.


Emma Thorén Hellsten har, i en doktorsavhandling vid SLU, studerat hur några av de största avelsförbunden arbetar med avelsvärdering av varmblodiga hästar. Hon inledde studierna med att kartlägga hur det sker inom de två största avelsförbunden för tyska hästar, det holländska förbundet samt det danska och svenska förbundet för avel av varmblodiga hästar.


 -Skillnader i testsystem, avelsvärderingsmetoder och vilka resultat som ingår i beräkningen av avelsvärden, gör det är svårt att jämföra avelsvärden mellan länderna. Något som ytterligare komplicerar jämförelser är att det inte finns något enhetligt system för identifikation. Samma hingst kan till exempel ha olika namn, beroende på vilket avelsförbund som har registrerat honom, vilket blir väldigt förvirrande, säger Emma Thorén Hellsten.


INTERBULL FÖREBILD


Visionen för avhandlingen var att undersöka möjligheten att jämföra hingstars avelsvärden på ett objektivt sätt. Inom aveln av nötkretatur finns sedan tidigare organisationen Interbull som samlar de stora avelsförbunden för mjölk- och köttraser. Interbull genomför så kallad internationell avelsvärdering, vilket underlättar vid jämförelse av tjurar från olika länder.


Tanken var att Interstallion skulle bli motsvarigheten inom hästnäringen och två doktorandprojekt drogs igång, varav Emma Thorén Hellstens var det ena. Men då de tyska avelsförbunden (Hannoveranerförbundet och Holsteinerförbundet) samt det holländska avelsförbundet KWPN efter de inledande studierna valde att inte lämna ut några fler uppgifter, fick forskningen koncentreras runt det svenska och danska avelsförbundet.


 -För att kunna göra meningsfulla internationella jämförelser krävs att varje djur har ett korrekt och unikt ID-nummer samt att varje lands avelsvärderingssystem ger korrekta och jämförbara avelsvärden över tiden. Det är dessutom viktigt att det finns tillräckliga släktskapsband mellan de inblandade populationerna.


Förhoppningsvis kan ID-problemen minskas i framtiden eftersom ett nytt system för unik identifiering av hästar har börjat införas över hela världen, det så kallade UELN-systemet (Universal Equine Life Number).


Emma Thorén Hellsten visar i sin forskning att det svenska och danska förbundet för varmblodiga hästar strävar åt samma mål och använder sig av likartade metoder, framför allt när det gäller hästarnas prestationsegenskaper, det vill säga gångarter, ridbarhet och hoppförmåga.


TEST I UNGA ÅR VIKTIGT


För att kunna mäta framsteg inom aveln är det av största vikt att hästarna testas när de är unga, vid tre och fyra års ålder. De resultaten kopplat till framtida tävlingsresultat inom hoppning och dressyr är viktiga delar för att mäta framsteg.


För såväl Sveriges som Danmarks hästavel har hingstar från Tyskland haft ett stort och viktigt inflytande under många år. När det gäller att förbättra de svenska hästarnas hoppförmåga har forskningen visat att även hingstar från Frankrike och Holland spelat en stor roll vid sidan om de tyska hingstarna.


Många avelsförbund försöker regelbundet blanda in fullblodshingstar för att få hästarna lättare i typen. Emma Thorén Hellsten har i sina studier noterat att inslaget av fullblodshingstar inte har haft någon positiv inverkan när det gäller hästarnas hoppegenskaper eller dressyregenskaper. Däremot har fullblodsinslaget gett smäckrare och mer uthålliga hästar vilket har varit positivt för till exempel fälttävlanssporten.


Emma Thorén Hellsten, institutionen för husdjursgenetik vid SLU, försvarar sin avhandling ”International sport horse data for genetic evaluation” torsdag 29 maj kl. 13.00 i Loftets hörsal vid SLU i Uppsala.


I anslutning till disputationen hålls fredagen 30 maj ett seminarium om möjligheten att skapa ett framtida Interstallion.


Mer information: Emma Thorén Hellsten 018-67 19 36


Pressbild finns att hämta: http://www2.slu.se/press/2008/EmmaThorenHellsten_Ellin.JPG


Foto: Johan Hellsten


Bildtext: Emma Thorén Hellsten, har i en doktorsavhandling vid SLU, studerat skillnader och likheter i avelsvärdering av sporthästar. Här med egna hästen Ellin.2008-05-28
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se