Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Från hingstval till avvänjning

Hippologenhetens fortbildningskurs som inleds i oktober ska ge kunskap och förståelse för hästavelsarbete.

Kursen hålls vid fyra tillfällen, två hösten 2008 och två under våren 2009. De tre första kurstillfällena hålls vid SLU i Uppsala medan den avslutande träffen i mars 2009 hålls i Flyinge.

Kursens mål:
Att ge kunskap och förståelse för svenskt hästavelsarbete.
Att skapa förståelse för hästens reproduktion och naturliga beteende.
Att ge kunskap om utfodring till ston och unghästar.
Att skapa en helhetsbild och förståelse för fölstoet och fölet från betäckning till avvänjning.

Översiktligt innehåll och tidsschema:
23-24 oktober: Avelsprogram och avelstermer, BLUP, avelsframsteg, hingstval, genetiska defekter, avelsarbete för olika raser, internationell avel.
26-27 november: Hästens naturliga dygnsrytm, näringsbehov, olika fodertyper, bete, parasiter, fölets utveckling och avvänjning, smittspridning, id-kontroll, hästens färger
27-28 januari: Reproduktionsfysiologi, reproduktionsmetoder, spermasamling, ultraljud, brunstkontroll, betäckning, fölning, smittspridning
24-25 mars: Stallsystem för uppfödning, hästens temperament, clinic, paneldiskussion

Kursansvarig: Elisabeth Olsson
Medverkande: Göran Dalin, Görel Nyman, Margareta Rundgren, Jan Philipsson, Emma Thorén Hellsten, Cecilia Müller, Susanne Gielen, Henrik Ankarcrona

Kursavgift: Avgiften är 6 000 kr (exkl.moms) vilket inkluderar föreläsningar, visst material samt lunch och fika.
Anmälan sista 15 september till Hippologenheten vid SLU (anmälan på särskild talong, kontakta kursansvarig Thérèse Waerner 018-67 21 91 Therese.Waerner@hipp.slu.se

2008-07-03
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se