Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


SVA ger kurs i hästfodersäkerhet

Hur säkert är ditt hästfoder? Hygieniskt och av bra kvalitet? SVA arrangerar nu en webbaserad kurs i fodersäkerhet.

Hästfodersektorn expanderar ständigt, med ett ökande antal aktörer och nya foderslag på marknaden. Detta ställer höga krav på kunnande hos den som vill ge sina hästar ett säkert foder.


Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har därför tagit fram en webbaserad kurs i fodersäkerhet. Kursen vänder sig till den som köper in hästfoder, producerar hästfoder, har ansvar för utfodring av hästar eller bara vill veta mer om fodersäkerhet.


Foder av god hygienisk kvalitet är en viktig faktor i en sund och framgångsrik hästhållning. Bristande kvalitet kan leda till hälsostörningar i form av bland annat mag-tarmproblem, luftvägssjukdomar och nedsatt immunförsvar. Enligt lag är den som producerar eller köper in foder till hästar skyldig att tillhandahålla ett säkert foder.


 – Vi kan med vårt arbete på SVA konstatera att det finns stora kunskapsluckor både hos producenter och hos köpare när det gäller foderhygien. Det känns därför bra att kunna erbjuda en kurs som kan öka säkerhetstänkandet kring foder och där deltagarna får mycket praktisk nytta av kunskaperna, säger Karin Artursson, chef vid enheten för kemi, miljö och fodersäkerhet vid SVA.


SVA:s kurs ger först en allmän introduktion till fodersäkerhetsbegreppet. Därefter tar den upp grundläggande mikrobiologi med inriktning på foder, och till sist beskrivs metoder för konservering och lagring av foder, samt utfodring ur foderhygienisk synpunkt.


Kursen kommer att följas upp med en påbyggnadskurs för den som själv producerar hästfoder eller vill ha fördjupad kunskap om olika produktionsmetoders för- och nackdelar.


Kursen ligger på SVA:s webbplats och bygger på självstudier med instuderingsfrågor till hjälp. Du väljer själv studietakt och hur stora avsnitt du vill studera per tillfälle. Kursen avslutas med examinationsfrågor, som även de finns på webbplatsen. Uppskattningsvis tar kursen ca tre till fyra timmar. Som bevis på genomgången kurs och godkänd examination erhåller deltagarna ett individuellt kursintyg.


Kontaktpersoner:


Karin Artursson, chef vid enheten för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA, telefon: 018-67 41 68.


Cecilia Hultén, kursansvarig, laboratorieveterinär vid enheten för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA, telefon: 018-67 42 252008-09-24

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se