Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Rätt dos medicin till hästen

Hur läkemedel till häst tas upp, bryts ner och utsöndras, saknas det ännu kunskap om. Det konstater Eva Tydén i ny avhandling vid SLU.

Hur läkemedel och andra främmande ämnen tas upp, bryts ner och utsöndras i kroppen kan variera mellan olika djurslag och även mellan olika individer inom samma djurslag. Det finns ännu stora kunskapsluckor när det gäller hur läkemedel och andra främmande ämnen omsätts hos häst, enligt Eva Tydén vid SLU.


I flera vävnader finns proteiner som begränsar upptaget av främmande ämnen i kroppen. En sådan grupp proteiner är de s.k. ABC-transportproteinerna som sitter i cellmembranen och transporterar ut substanserna ur cellerna.


En annan grupp proteiner är de s.k. cytokrom P450 (CYP)-enzymerna, som bryter ner de främmande ämnen som tagit sig in i cellerna. Av särskild stor betydelse är enzymet CYP3A. Tillsammans utgör ABC-transportproteinerna och CYP-enzymerna en skyddsbarriär mot upptag av främmande ämnen.


Eva Tydén har i sitt doktorandarbete vid SLUundersökt förekomsten av CYP3A och några ABC-transportproteiner hos häst. Det visade sig att CYP3A och ABC-transportproteinerna hos häst finns i avsevärda mängder i tarmen, levern och njuren. De kan här ha betydelsefulla effekter på omsättning av läkemedel i kroppen genom att påverka upptaget från tarmen, nedbrytningen i levern och utsöndringen via galla och urin. Nivåerna av CYP3A och ABC-transportproteinerna visar flera särdrag hos häst som skiljer sig från förhållandena hos andra djurslag och hos människa.


De data som kommit fram är av betydelse för förståelsen av hur läkemedel och andra främmande ämnen omsätts hos häst. Detta är i sin tur viktigt för att man ska kunna ge hästar optimala doser av läkemedel vid behandlingar av sjukdomar och för att minska riskerna för biverkningar.


Bioteknolog Eva Tydén, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ” Cytochrome P450 3A and ABC-transport Proteins in Horse”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.


Tid: Fredagen den 12 december 2008, klockan 9.15


Plats: Ettan, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala Opponent: Professor Hans Lennernäs, Uppsala Universitet.


Mer information Eva Tydén, 070-574 32 03, eva.tyden@bvf.slu.se


 2008-12-08
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se