Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nya pengar till hästforskare till SLU och SVA

Forskare vid SLU och SVA har för 2009 beviljats nära 7,4 miljoner kronor från Stiftelsen svensk hästforskning.

Stiftelsen kommer under 2009 att bevilja totalt 10 266 000 kr för hästrelaterad forskning. 16 av projekten finns vid SLU, tre vid SVA och yttterligare fyra har nära anknytning till forskningen vid SLU.


Merparten av forskarna som fått anslag finns på olika institutioner vid SLU, men även forskare från SVA och andra universitet och högskolor har beviljats pengar.


Ett aktuellt ämne inom veterinärmedicinen, MRSA-bakterien, har beviljats ett forskningsanslag på 2,8 milj kr för en treårsperiod. Det är forskaren Ulrika Andersson, SVA i samarbete med andra forskare, som ska studera vårdhygien inom svensk hästsjukvård med särskilt fokus på MRSA.


Kerstin Hansson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, har fått 2,4 milj kronor under tre år för studier av metoder som tidigt kan upptäcka förändringar i hasleden hos islandshäst med hjälp av bl a bilddiagnostik.


Tolv av forskningsprojekten har medel från stiftelsen redan tidigare, medan åtta projekt är ”nykomlingar” . Bland dem finns två forskare från inst för husdjursgenetik Åsa Viklund och Gabriella Lindgren, som fått 800 000 kr respektive 675 000 kr för studier av avelsframsteg för svenska ridhästar samt utvecklingsrubbningar i skelettet hos shetlandsponnyer.


Karin Morgan, studierektor för hippologutbildningen på Strömsholm har beviljats 2,1 milj kr för forskning kring sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform. Hennes studier genomförs i samarbete med flera andra forskare vid SLU.


Läs hela listan på vilka forskare som fått pengar för forskning under 2009:


Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar – Åsa Braam, SLU 100 000 kr


Ett riktigt hästarbete – Stefan Pinzke, SLU 480 000 kr


Reaktiva syreföreningar i hingstsperma; förekomst, spermiepåverkan och möjlighet till kontroll – Jane Morell, SLU 500 000 kr


Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka – Bengt Guss, SLU 165 000 kr


Studier av enzymer och transportproreiner som har betydelse för skadliga effekter, sjukdomar och omsättning av xenobiotika hos häst – Pia Larsson, SLU 500 000 kr


Natriumbensylpenicillin intramuskulärt till häst, ett alternativ till bensylpenicillinprokain - Carina Ingvast Larsson, SLU 271 000 kr


Hur påverkas hästars vattenintag, beteende och vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av vattentemperaturen? – Sara Nyman, Flyinge 150 000 kr


Ridterapi – fakta och framtid – Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola 300 000 kr


Vårdhygien inom svensk hästsjukvård i relation till vårdrelaterade infektioner med särskilt fokus på MRSA – Ulrika G Andersson, SVA 700 000 kr


Salmonellasmitta i rasthagar, praktisk handledning för marksanering – Ann Albihn, SVA 243 000 kr


Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet (krumma föl) hos shetlandsponny – Gabriella Lindgren, SLU 400 000 kr


Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform – Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm – 700 000 kr


Avelsframsteg och selektionsstrategier baserade på integrerade avelsindex för svenska ridhästar – Åsa Viklund, SLU 400 000 kr


Betydelsen av Nicoletellasemolina hos hästar med luftvägsproblem – Ingrid Hansson, SVA 508 000 kr


Detektionsmetoder för tidigar osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tredimensionella morfometriska parametrar, bilddiagnostik och molekylära markörer – Kerstin Hansson, SLU 1 000 000 kr


Hästkrafter för entreprenörskap. Hästbaserad företagssamhet ur ett genusperspektiv – Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet 350 000 kr


Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar – Lena Elfman, Uppsala universitet 510 000 kr


Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer – Johan Höglund, SLU 350 000 kr Havre, trichotecener.


Effekt och nedbrytning hos travhästar – Hans Pettersson, SLU 300 000 kr


Närhetsligering för att påvisa bornavirusinfektioner – Jonas Johansson Wensman, SLU 175 000 kr


EPO MAIIA – nytt, känsligt och snabbt urintest vid misstänkt dopning av häst med rhEPO inkluderande unik affinitetsmonolitrening av EPO från urin – Maria Lönnberg, Uppsala universitet 375 000 kr


Skyddstäckning av hö för att motverka mögeltillväxt under vinterlagring – Martin Sundberg, JTI-institutet för jordbruks- och miljöteknik 139 000 kr


Glukos och leucin som potentiellt hjälpmedel i återuppbyggandet av muskelglykogen efter hårt arbete hos travhästar – Johan Bröjer, SLU 185 000 kr


Evidensbaserad medicin; objektiv bestämning av hälta – Christopher Johnston, SLU 265 000 kr


Inplastat vallfoder till hästar – inverkan av vallväxternas botaniska utvecklingsstadium vid skörd på fodrets fermentationsprofil, hygieniska kvalitet och aeroba lagringsstabilitet, samt på hästars ättid och träcksammansättning – Cecilia Müller, SLU


Kan brist på natrium och magnesium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar; finns det några enkla markörer? - Anna Jansson, SLU 400 000 kr2009-01-08
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se