Statens Veterinärmedicinska Anstalt














Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv



« tillbaka


Större samarbete inom hästsektorn

Jordbruksministern har nu bildat en utökad samarbetsgrupp inom hästområdet. SLU är en av parterna.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har bildat en samarbetsgrupp inom hästområdet för att bättre ta till vara på utvecklingspotentialen i sektorn och skapa en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte.


Samarbetsgruppen består av 20 olika organisationer och myndigheter, det blev överenskommet i ett departementsbeslut den 2 mars 2009.


Deltagare i gruppen är Ridskolornas Riksorganisation, Svenska ekoturismföreningen, Naturbruksgymnasierna, Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen, Svenska islandshästföreningen, Western Riders Association of Sweden, länsstyrelserna, Boverket och Sveriges kommuner och landsting.


Deltagare sedan tidigare är jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Nutek, Lantbrukarnas riksförbund, Brukshästarnas samarbetskommitté, Hästnäringens nationella stiftelse, Hästnäringens yrkesnämnd, Svensk galopp, Svenska hästavelsförbundet, Svenska ridsportförbundet, Svenska travsportens centralförbund och Sveriges veterinärförbund.


I gruppen finns en mycket bred kompetens om frågor som rör hästhållning, uppfödning, utbildning, företagande och samhällsplanering och är unik i sitt utförande.


- Det är mycket värdefullt för Jordbruksdepartementet att få tillgång till en samlad kompetens med sådan bredd inom hästområdet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.



2009-03-02




 
Hämta från arkivet:






Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se