Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hippologutbildningen blir treårig

Hippologutbildningen vid SLU, som nu är tvåårig, blir från 2010 ett treårigt kandidatprogram inom hippologi. Det har styrelsen för SLU beslutat.

Även fortsättningsvis kommer hippologutbildningen att drivas av SLU med förläggning till Flyinge, Strömsholm och Wången. Finansieringen sker på två vägar, dels genom ett statsanslag direkt till SLU, dels genom ett lika stort bidrag från hästnäringen via HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse). HNS spelar också en viktig roll för hippologutbildningens utveckling och för kontakterna med hästnäringens olika delar.


 - Sedan hippologutbildningen startade 1994 har SLU tillsammans med Flyinge, Strömsholm och Wången utbildat närmare 500 hippologer. Åtta av tio är kvar inom hästnäringen, i första hand som ridlärare men också som naturbrukslärare, hästutbildare, stallchefer, rådgivare med mera inom rid-, trav- och galoppsport, säger Göran Dalin, SLU, föreståndare för hippologutbildningen.


Hästhållningens utveckling - det finns idag 100 000 fler hästar än 1994 - ställer ökade krav på utbildningen, både vad gäller bredd och djup. Detta påpekades också av Högskoleverket när man utvärderade utbildningen för några år sedan. Tiden är nu mogen att utveckla hippologutbildningen ytterligare, till ett kandidatprogram, med möjligheter också till vidare studier för den som så vill. Målet är dock i första hand att ge hippologerna bästa möjliga grund för ett långt och lyckosamt yrkesliv inom hästnäringen.


 - Vi har under det senaste året haft omfattande kontakter och "hearings" med myndigheter, organisationer och arbetsliv för att skapa oss en bild av vad man från avnämarna förväntar sig av morgondagens hippolog. Alla är positiva till den förstärkning som kandidatprogrammet kommer att ge, säger Anna-Lena Holgersson, programstudierektor för hippologutbildningen.


 -Samtidigt är avnämarna angelägna om att vi säkrar en bred hästkompetens och att vi ger utgångar åt olika håll, för verksamheter med ridhästar, travhästar och islandshästar. Kraven på praktik före ansökan kommer, liksom behörighetskrav och antagningsprov, att justeras inför antagningen 2010.


 -Det är viktigt att den som planerar att söka nästa år redan nu går in på www.hipp.slu.se och fortlöpande följer de nyheter som kommer att läggas ut där, säger Anna-Lena Holgersson.


Kontakt: Göran Dalin 0705-471084, Anna-Lena Holgersson 0708-4886962009-06-16
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se