Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Europa samlas för att lyfta hästsektorn

EU Equus 2009, som arrangeras vid SLU 29-30 oktober ska lyfta frågor kring hästsektorns betydelse i Europa.

Hästsektorn har stor potential att bidra till en ökad tillväxt och sysselsättning på landsbygden i Europa, men den ses ändå inte alltid som en självklar del av samhällsutvecklingen.


På konferensen EU Equus 2009, som arrangeras 29-30 oktober vid SLU i Uppsala, diskuteras detta och många andra frågor som är aktuella för den europeiska hästsektorn.


— Det finns många hästföretag på landsbygden, men ändå tänker inte alltid beslutsfattare på den här typen av entreprenörer. Vi vill att hästsektorn ska ses som en mer självklar landbygdsentreprenör, säger Magnus Nordgren, Team företagande på Jordbruksverket.


Under konferensens två dagar ges också bland annat en lägesrapport över hästnäringen i Europa i dag, vilken ekonomisk betydelse sektorn har och vilka möjligheter och utmaningar som finns för företagande som är kopplat till häst. Ett antal frågor inom utbildning, forskning och innovationer kommer också att belysas.


 - Hästnäringen har stort behov av forskning och kunskapsspridning för att hästsektorns expansion ska kunna ske med såväl hästens och miljöns som människans bästa för ögonen säger statsagronom Jan Philipsson vid SLU.


Även aktuella frågor på EU:s agenda av strategisk betydelse kommer att diskuteras.


 - Hästnäringen i Europa skulle gynnas av att arbeta tillsammans för att kunna påverka det europeiska regelverket. Till exempel har vi gemensamma intressen i hur landsbygdprogrammet med riktlinjer för EU-stöd utformas, säger Camilla Linder på Lantbrukarnas Riksförbund, ordförande i organsiationskommitéen för Equus.


EU Equus 2009 arrangeras av Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Equus arrangerades första gången under det svenska ordförandeskapet 2001 och därefter av Österrike 2005.


Syftet med årets möte är att lägga grunden till "EU Equus - the European Horse Network". Nätverkets uppgift är att främja en hållbar tillväxt och utveckling av den europeiska hästsektorn, något som både samhället och näringen har nytta av.


Presskontakt: Magnus Nordgren, Team företagande, Jordbruksverket 036-15 58 67 Carin Wrange, pressansvarig SLU, Carin.Wrange@adm.slu.se 018-67 26 40, 070-247 84 222009-09-11

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se