Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Nätverk för EU:s hästsektorer – mål för Equus 2009

Hästsektorn i Europa behöver kraftsamla. Vid Equus 2009 som hålls vid SLU planeras för ett nätverk där såväl sport, avel som näring ingår.

Hästsektorn har stor potential att bidra till en ökad tillväxt och sysselsättning på landsbygden i Europa, men den ses ändå inte alltid som en självklar del av samhällsutvecklingen. Ett europeiskt nätverk där såväl sport, avel som hästrelaterad näring ingår, planeras därför för framtiden.


Syftet med årets möte är att lägga grunden till "EU Equus - the European Horse Network". Nätverkets uppgift blir att främja en hållbar tillväxt och utveckling av den europeiska hästsektorn, något som både samhället och näringen har nytta av.


På konferensen EU Equus 2009, som arrangeras 29-30 oktober vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, diskuteras detta och många andra frågor som är aktuella för den europeiska hästsektorn. Deltagare från 18 länder är i nuläget anmälda till konferensen.


Under konferensens två dagar ges också bland annat en lägesrapport över hästnäringen i Europa i dag, vilken ekonomisk betydelse sektorn har och vilka möjligheter och utmaningar som finns för företagande som är kopplat till häst. Ett antal frågor inom utbildning, forskning och innovationer kommer också att belysas.


Även aktuella frågor på EU:s agenda av strategisk betydelse kommer att diskuteras.


 - Hästnäringen i Europa skulle gynnas av att arbeta tillsammans för att kunna påverka det europeiska regelverket. Till exempel har vi gemensamma intressen i hur landsbygdprogrammet med riktlinjer för EU-stöd utformas, säger Camilla Linder på Lantbrukarnas Riksförbund, ordförande i organisationskommittén för Equus.


EU Equus 2009 arrangeras av Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Equus arrangerades första gången under det svenska ordförandeskapet 2001 och därefter av Österrike 2005.


För mer information: Carin Wrange, pressansvarig SLU, Carin.Wrange@adm.slu.se 018-67 26 40, 070-247 84 222009-10-16
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se