Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Europas hästsektor skrev under avsiktsförklaring om samarbete

Hästen måste bli synligare inom EU. Konferensen Equus2009 avslutades med att den europeiska hästsektorn skrev under en avsiktsförklaring om samarbete.

De största hästorganisationerna i Europa ska nu tillsammans i nätverk driva frågor för att utveckla sektorn.


- Hästindustrin spelar en allt viktigare roll för landsbygdsutvecklingen i Europa. Den ger arbetstillfällen, inkomster och ett rikare landskap. Att skapa en god djurvälfärd och vinna kundernas förtroende är av stor vikt för sektorns utveckling, sa jordbruksminister Eskil Erlandsson i sitt tal under konferensen.


Utmaningar för hästsektorn


Under två dagar, 29-30 oktober, har stora delar av Europas hästsektor samlats för att diskutera hur den kan utvecklas för att bidra till landsbygdsutveckling. Att hästsektorn spelar en viktig roll var deltagarna överens om men också att den står inför stora utmaningar.


Exempelvis har stora delar av arbetet med hästuppfödning i Europa påverkats negativt av den ekonomiska krisen. Sektorn behöver en tydlig strategi för att hantera upp- och nergångar i ekonomin.


Dagens hästsektor bidrar till många arbetstillfällen vilket är av stor ekonomisk betydelse. Hobbyverksamheten utgör en viktig del av sektorn men nu gäller det att utveckla fler professionella hästentreprenörer för att skapa en stabil sektor.


En annan utmaning är att hästsektorn måste ta ett gemensamt ansvar för miljö- och klimatpåverkan när det gäller exempelvis transporter, produktion av foder, uppstallning och hantering av gödsel.


Sektorn kan dessutom vara pådrivande och hitta nya vägar för att förbättra miljön. Redan nu använder allt fler kommuner i Sverige hästen i uppgifter som gräsklippning och hantering av returpapper. Under konferensen diskuterades även problemen med djurskydd.


Dopning och otillåten medicinering inom hästsporten samt långa transporter till slakt i södra Europa leder till att hästar far illa. Ett ökat djurskydd för alla hästar, inte bara de som tävlar, var en fråga som diskuterades vid flera tillfällen under konferensen. Inte minst var jordbruksminister Eskil Erlandsson tydlig med att djurens välfärd är en prioriterad fråga för Sverige både nu under ordförandeskapet och i framtiden.


Även behovet av fortsatt satsning på utbildning och forskning inom hästsektorn diskuterades vid konferensen. Forskningen kan inte bara fokusera på veterinärmedicin och husdjursvetenskap - hästens beteende, dess roll i samhället och dess värde för rehabilitering inom humanvården är andra viktiga områden.


Starkare samarbete ger större möjligheter att påverka


 - Det är av stor vikt för hästsektorns framtida utveckling att de olika delarna av sektorn nu samlas i ett nätverk. Med ett starkare samarbete kan man skapa tydligare riktlinjer och utgöra en större kraft att påverka politiska beslut, såväl på EU-nivå som nationellt, säger Mats Denninger, styrelseordförande för Hästnäringens Nationella Stiftelse.


Mycket tyder på att hästföretagare kan få ett större utrymme i EU:s nästa landsbygdsprogram. Då måste sektorn vara rustad för att utnyttja möjligheterna och visa varför man bör satsa på hästnäringen såväl internationellt som nationellt.


Om EU Equus 2009


Konferensen Equus arrangerades vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala i anslutning till ordförandeskapskonferensen Rural Areas Shaping the Future som hölls 28-29/10. Rural-konferensen hade som främsta syfte att diskutera hur jordbruksmarken ska användas i framtiden, för livsmedel eller energi, samt klimatets påverkan. Även hästens roll i landsbygdsutvecklingen poängterades.


Vid Equus, 29-30/10, deltog cirka 165 deltagare från 20 länder. Syftet med konferensen var att diskutera hästens roll i europeisk landsbygdsutveckling. Förhoppningen är att konferensen ska upprepas vart tredje år med olika länder som värdar. Det är andra gången som Sverige arrangerar en europeisk hästkonferens, första gången var 2001 då Sverige hade ordförandeskapet inom EU.


Fakta: De sex organisationer som undertecknade avsiktsförklaringen är HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelsen), UET (Union Européenne du Trot), EPMA (European Pari Mutuel Association), FEI (Féderation Equestre Internationale), IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) och EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders Associations). HNS är den organisation som närmast kommer att ta ansvar för det fortsatta arbetet med nätverket.


Kontaktpersoner: Stefan Johanson,VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse stefan.johanson@nshorse.se 08-627 21 85 Jan Philipsson, SLU, jan.philipsson@hgen.slu.se 070-848 87 99 Magnus Nordgren, Jordbruksverket, magnus.nordgren@jordbruksverket.se, tfn 036-15 58 672009-10-30
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se