Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


HSV har fel - hippologer får jobb

Högskoleverket (HSV) har fel om hippologernas arbetsmarknad, säger Göran Dalin, ansvarig för hippologutbildningen vid SLU.

Nyligen gick HSV ut med en rapport där man bl a påstår att mindre än hälften av de utexaminerade hippologerna (ett av SLU:s utbildningsprogram inom hästområdet) får jobb efter examen.


 - Det stämmer inte alls med de uppföljningar vi själva gjort, säger Göran Dalin, SLU. Vår senaste rapport, som följt upp de hippologer som utexaminerats fram till 2006, visar att 14 procent studerat vidare medan 86 procent arbetade. Bara en av de utexaminerade var arbetslös. Och av dem som arbetar är 86 procent verksamma inom hästsektorn. Bland dem som inte studerat vidare arbetar en del utomlands en tid efter slutförd utbildning, säger Dalin.


En ganska stor andel, omkring en femtedel, blir egenföretagare. Att de inte kommer med i HSV:s statistik för studenter med examen 2006 kan möjligen bero på att de som nyföretagare ännu inte nått upp till den inkomstgräns, 181100 kr per år, som HSV anger i sina kriterier.


 - Allt talar för att hippologernas arbetsmarknad även fortsättningsvis kommer att vara god, säger Göran Dalin.


Hippologutbildningen vid SLU bedrivs på tre orter: Strömsholm, Flyinge och Wången och är fr o m läsåret 2010/2011 treårig och leder till en kandidatexamen.


För mer information: Göran Dalin, tel 0705-47 10 84, e-post goran.dalin@adm.slu.se2009-11-16
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se