Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Euro Horse får tema hästvälfärd 2010

Euro Horse, mässa under Göteborg Horse Show i Scandinavium, får temat hästvälfärd i 2010 års upplaga. SLU håller i många seminarier.

Euro Horse pågår den 25-28 februari 2010, och innehåller seminarier som tar upp allt från nya regler, forskning om beteendestörningar och inlärning, till hovslagarens roll för den skadade hästen.


 - Vi har ett mycket brett program i år när det gäller hästvälfärd och ser fram emot att kunna erbjuda både ny forskning och goda råd till hästägare, säger Klas Petersson, ansvarig för EuroHorse på Svenska Mässan i Göteborg, i ett pressmeddelande.


Hela seminarieprogrammet: (med reservation för förändringar)


* "På Landet" 4-6 juni - ett evenemang i hästväg. Presentation av ett nytt samarbete mellan Hushållningssällskapet och Axevalla travbana. Det handlar om landsbygdsutveckling med hästar som en viktig del.


* Nya regler för hästar. SLUs studenter berättar om de nya djurskyddsbestämmelser som nyligen trätt i kraft och vilka som är på gång. Den kanske största förändringen är att man idag inte får hålla en häst ensam, hästen är ett flockdjur som behöver sällskap. 


 * Hästens grundläggande behov. Hästar likaväl som andra djur måste få sina grundläggande behov tillfredsställda. Det handlar om fysiska förutsättningar som frekvent tillgång på stråfoder, utevistelse med möjlighet att ströva och vandra, tillgång på vatten och frisk luft - samt givetvis sällskap. Hästar som arbetar hårt måste självklart utfodras därefter. SLUs studenter reder ut.


 * Hästens inlärning. Timing i belöningssystemet är väsentligt för inlärningsresultat. Precis som vid hundträning är klickerträning numera allt vanligare även när det gäller hästar. Etologi- och djurskyddsstudenterna demonstrerar och berättar mer om hur hästar lär sig, både sådant vi vill att de ska lära sig, och annat.


* Beteendestörningar hos häst - en enkätstudie bland tränare och ridskolepersonal. Krubbitning och vävning är två vanliga beteendestörningar hos hästar, som med ganska enkla medel kan förebyggas. SLUs studenter redovisar resultatet av en studie från i somras och ger råd om vad hästägare bör tänka på.


* Programinformation om SLUs hästutbildningar. Vad lär man sig inom Sveriges Lantbruksuniversitet? Studenterna vid Etologi och Djurskydds-, Djursjukskötare- och Hippologprogrammet berättar vad SLU erbjuder för dem som vill lära sig mer om hästar.


* Equitation science. Hästforskare från hela världen möts den 31 juli till 2 augusti i Uppsala, då ISES 2010, International Society for Equitation Science, arrangeras. Organisationskommittén för ISES 2010 berättar mer om vad som kommer att hända. 


* Att visa häst vid hand. Vad är viktigt när man visar sin häst? Vad tittar domarna på och varför? BYS Landsbygdsföretagare visar en häst och berättar hur exteriör, temperament, hull, avel och andra förutsättningar bedöms. 


* Hovslagarens roll i djurhälsovården. Vid många olika sjukdoms- och skadetillstånd spelar hovslagaren en central roll i rehabiliteringen. BYS Hovslageriföretagare visar bland annat en fånghov och förklarar orsak, symptom och åtgärd. En engagerande programpunkt om de vanligaste hovproblemen och vikten av kontinuerlig översyn av hästens hovar.


* Om konsten att tömköra och att hålla en ridlektion. BYS Ridskole-/Instruktörsföretagare (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara) visar tömkörning samt berättar om ridlärarens arbete, både med hästens inlärningsprocess och människans.


* Hästens och ridningens betydelse för hälsa. BYS Hälsa-/Friskvårdsföretagare engagerar Linda Stångberg och Göteborgs Handikapp Ridklubb för att visa hur en aktivitet kan gå till för elever med funktionsnedsättningar. Två elever hjälper till med demonstrationen där även utrustning som används som hjälp i undervisningen visas, både hjälpmedel för hästens och för ryttarens skull.


* Djurskydd i hästens handhavande. Hippologstudenter berättar och visar utifrån Hästnäringens riksanläggningars gemensamma hästpolicy hur man bör hantera hästar vid hand. .


* Att lära elever och hästar. Hippologstudenter berättar och visar hur de lär sig instruera elever samt rida/köra in hästar.


* En hippologs vardag och framtid. Vad gör en hippolog? SLUs studenter berättar om vardagen på utbildningen samt möjligheter i framtiden; om yrkesval inom ridutbildning, inom trav och galopp, avel och uppfödning samt inom beridaryrket och utbildning av hästar.2009-12-15
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se