Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hästars ledsjukdomar prioriterad forskning

Hästforskare vid SLU och SVA får drygt 9,5 miljoner kronor för 2010 från Stiftelsen hästforskning vid den fördelning som gjordes i slutet av 2009.

Största enskilda anslaget till SLU, 1 484 000 kronor, går till Eva Skiöldebrand för forskning kring nya metoder för att diagnostisera och prognostisera osteoartrit hos häst. Totalt får projektet ett anslag på drygt 4,5 miljoner kronor under en treårsperiod.


Forskare vid SVA med Karl Ståhl i spetsen får 4,5 miljoner kronor för tre års studier om betydelsen av virus för luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar.


Även Ronny Lindberg, SLU, har fått ett betydande anslag, 976 000 kronor samt 160 000 norska kronor, för forskning kring immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar.


Totalt har styrelsen för Stiftelsen hästforskning beviljat 36 miljoner SEK för de närmaste tre åren. De har fördelats på arton nya projekt. Totalt inkom 85 ansökningar om forskningsmedel, varav 67 från Sverige och 13 från Norge.


Läs hela listan på beviljade anslag till forskare vid SLU och SVA:


Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar - Karl Ståhl, SVA 1 600 000 kr


Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka – Bengt Guss, inst för mikrobiologi, SLU 165 000 kr


Hästens typ I interferonsystem - en nyckelkomponent i försvaret mot infektioner - Eva Wattrang, SVA 211 000 kr


Studier av enzymer och transportproteiner som har betydelse för skadliga effekter, sjukdomar och omsättning av xenobiotika hos häst – Pia Larsson, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, 500 000 kr


Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer – Johan Höglund, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU 350 000 kr


Salmonellasmitta i rasthagar - praktisk handledning för marksanering - Ann Albihn, SVA 137 000 kr


Havre, trichotecener, effekt och nedbrytning hos travhästar – Hans Pettersson, inst för husdjurens utfodringoch vård, SLU 300 000 kr


Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet hos shetlandsponny – Gabriella Lindgren, inst för husdjursgenetik, SLU 150 000 kr


Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform – Karin Morgan, Strömsholm och SLU 700 000 kr


Avelsframsteg och selektionsstrategier baserade på integrerade avelsindex för svenska ridhästar – Åsa Viklund, inst för husdjursgenetik, SLU 400 000 kr


Natrium-bensylpenicillin intramuskulärt till häst – ett alternativ till bensylpenicillinprokain – Carina Ingvast –Larsson, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU 19 000 kr


Detektionsmetoder för tidiga osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tredimensionella morfometriska parametrar, bilddiagnostik och molekylära markörer – Kerstin Hansson, inst för kliniska vetenskaper, SLU 400 000 kr


Nya metoder för att diagnostisera och prognostisera osteoartrit hos häst – Eva Skiöldebrand, SLU 1 484 000 kr


Effekten av 1 % väteperoxidkräm på bakteriell kolonisation och sårläkning hos häst – Hans Broström, inst för kliniska vetenskaper, SLU 230 000 kr


En ny experimentell djurmodell för att studera ämnesomsättningsrubbningar hos häst – Katarina Nostell, inst för kliniska vetenskaper, SLU 362 000 kr


Ett hammarslag för mycket – en undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö – Stefan Pinzke, avd för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid LTJ-fakulteten, SLU 305 000 kr


Genome-wide associationstudie för identifiering av gener som reglerar kryptorkism hos hästar – Jeanette Axelsson, inst för husdjursgenetik, SLU 410 000 kr


Glykemiskt svar och insulinrespons hos hästar vid utfodring med foderstater med olika sockerinnehåll – Johan Bröjer, inst för kliniska vetenskaper, SLU 300 000 kr


Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar – Ronny Lindberg, inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU 976 000 SEK + 160 000 NOK2010-01-07

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se