Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Om resistenta bakterier

Spelar de resistenta bakterierna hos häst någon roll? Det är frågeställningen för nästa lunchseminarium inom Hippocampus den 5 maj.

Veterinär Ulrika Grönlund-Andersson, antibiotikasektionen vid SVA, kommer att föreläsa om resistenta bakterier, bl a MRSA, vid ett föredag den 5 maj på SVA.


Föredraget hålls kl 12.15-13.00 i lokal Skeppet på SVA.


Smörgås och dryck serveras gratis från kl 12.00 till de som anmäler sig senast 28 april till carina.johansson@sva.se2010-04-27
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se