Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Kandidatexamen för framtidens hippologer

Från och med hösten 2010 blir hippologprogrammet vid SLU en treårig utbildning.

De studenter som börjar den 23 augusti har om tre år en kandidatexamen, 180 poäng, inom hippologi. Därmed har den tvååriga utbildning som SLU startade 1994 utvecklats och fördjupats.


 - Vi är mycket nöjda och glada över att nu kunna erbjuda ett treårigt hippologprogram, säger Göran Dalin, föreståndare för hippologenheten vid SLU.


Hundratals hippologer har utbildats genom åren och de arbetar idag som ridlärare, hästutbildare, stallchefer, egna företagare, rådgivare med mera. Den gemensamma nämnaren är förstås hästen och utövarna finns inom såväl ridsport som trav- och galoppsport. Från i år har även islandshästen fått en egen inriktning.


Utvecklingen till ett treårigt program har skett i samråd med hästnäringen och med erfarenheter från studenter, lärare och forskare.


 - Det unika med hippologprogrammet är att det ger integration mellan teori och praktik. Det studenterna lär på föreläsningen kan de kanske redan samma dag omsätta i den praktiska undervisningen med hästen, säger Göran Dalin.


Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar i Flyinge, Strömsholm och Wången. Huvudman för hela utbildningen är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. På anläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning såväl teoretiskt som praktiskt.


Studenterna har tillgång till lärare med professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Studenterna med inriktning ridhäst inleder med ett första år på Flyinge och fortsätter sedan andra året på Strömsholm.


Trav- och islandshästinriktningarna läser bägge åren på Wången. Både under andra och tredje året har man perioder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utanför riksanläggningarna.


Under det tredje året kan studenterna förbereda sig för en framtida yrkeskarriär eller fortsatta högskolestudier. Utöver de valbara kurserna skriver de en kandidatuppsats inom hippologi där studenterna själva kan välja område.


Läs mer om hippologprogrammet på www.slu.se/hippolog


För mer information:


Anna-Lena Holgersson, programstudierektor 018-67 21 43 anna-lena.holgersson@hipp.slu.se


Therese Waerner, informatör 018-67 21 91 therese.waerner@hipp.slu.se2010-08-20
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se