Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


SLU-institution vill bedömma välfärd hos häst

Husdjurens miljö och hälsa vid SLU söker forskare som vill utveckla metoder för att bedöma välfärd hos häst.

Hästar används idag för en rad olika ändamål i vårt samhälle och det finns många olika system för hästhållning, utfodring, uppfödning och träning.


Alla lösningar är inte optimala för hästen och det kan medföra olika problem när det gäller hästars välfärd. Det finns ett stort behov av ett tydligt och användbart system för att värdera hästars välfärd på hästanläggningar, att identifiera specifika riskfaktorer samt att ge råd om hur hästarnas välfärd kan förbättras.


Det har visat sig att resursbaserade mått, dvs. en bedömning av miljön som hästen vistas i, såsom storlek på boxar, takhöjd och utfodrings- och hanteringsrutiner, inte alltid räcker till för att garantera en bra djurvälfärd på grund av det komplicerade samspelet mellan djuret, djurets miljö och hantering.


Under senare år har forskning i allt högre grad fokuserat på att utveckla mått på djurvälfärd som istället baseras på en värdering av hur djuren mår, vilket inkluderar såväl hälso- som beteendeaspekter.


Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera redan befintliga hästbaserade metoder för bedömning av hästars välfärd samt att utveckla en första svensk modell för värdering. Arbetet kommer att ske i linje med projektet Welfare Quality®, där liknande protokoll tagits fram för andra djurslag som fjäderfä, nöt och svin.


Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU söker nu en doktorand som vill arbeta inom projektet.


För mer information:


Malin.Axel-Nilsson@hmh.slu.se2010-10-20
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se