Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Har bakterien Nicolitella semolina någon betydelse?

Om en nyligen beskriven bakterie i hästens luftvägar handlar ett lunchseminarium den 1 december. Ingrid Hansson från SVA föreläser.

Nicolitella semolina är namnet på en bakterie som finns i hästens luftvägar. Har den någon betydelse för hur hästen mår.


Lyssna på Ingrid Hansson, forskare vid enheten för bakteriologi på SVA i ett lunchseminarium den 1 december 2010 i lokal Skeppet,SVA i Uppsala.


Tid: 12.15-13.00


Anmälan till Carina Johansson senast 26 november via mejl carina.johansson@sva.se


Smörgås och dryck till föranmälda från kl. 12.002010-11-10
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se