Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


11 miljoner till SLU:s hästforskare

Nitton hästforskare vid SLU har för 2011 fått drygt 11 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Hästforskning.

Elva av projekten är nya och bland dem har SLU-forskaren Carina Ingvast-Larsson beviljats 2 580 000 kronor för en treårsperiod.


Carina Ingvast-Larsson, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, ska forska om hur glukokortikoider kan användas till häst ur ett dopnings- och behandlingsperspektiv.


Lena Olsén från samma institution vid SLU har fått 1 900 000 kronor för en tvåårsperiod för att studera smärta hos häst.


Totalt delar Stiftelsen Hästforskning ut pengar till 40 forskningsprojekt till såväl svenska som norska universitet och högskolor. Även SVA och JTI har tilldelats medel. Merparten av forskningsprojekten är treåriga.


Läs nedan hela listan över forskare vid SLU som beviljats pengar från Stiftelsen Hästforskning:


Bengt Guss, Mikrobiologen, 680 000 kronor (för två år) för studier av extracellulära proteiner hos Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus för ökad kunskap om olika streptokockinfektioner hos häst.


Jan Philipsson, Husdjursgenetik, 1 740 000 kronor (för tre år) för studier av genetisk variation i ortopedisk hälsa och benställningar samt deras samband med prestation och hållbarhet hos unga ridhästar.


Stina Ekman, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 2 010 000 kronor (för tre år) för studier om inflammationsmediatorers betydelse vid osteoarthrit (OA) hos häst.


Jane Morell, Kliniska vetenskaper, 1 600 000 kronor (för två år) för studier av nya metoder för utvärdering och optimering av fertilitet hos avelshingstar.


Lars Roepstorff, Anatomi, fysiologi och biokemi, 1 200 000 kronor (för tre år) för studier av konstruktion och underhåll av underlag på travbanor – mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper.


Agneta Egenvall, Kliniska vetenskaper, 690 000 kr (för två år) för studier av träningsstrategier, underlagsanvändning, förlorade träningsdagar och skador på rörelseapparaten hos hopphästar.


Görel Nyman, Husdjurens miljö och hälsa, 1 280 000 kronor (för tre år) för studier av förbättrad syresättning av blodet under hästnarkos:optimering av ventilations/lungflödesmatchning med kväveoxid.


Karin Roethlisberger-Holm, Kliniska vetenskaper, 190 000 kronor (för ett år) för utvärdering av hästars rörelsemönster vid longering.


Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik, 125 000 kronor (för ett år) för genetisk studie av en utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet (krumma föl) hos shetlandsponny.


Kerstin Hansson, Kliniska vetenskaper, 1 000 000 kronor (för ett år) för studier av detektionsmetoder för tidiga osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tredimensionella morfometriska parametrar, bilddiagnostisk och molekylära markörer.


Eva Skiöldebrand, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 3 070 000 kronor (för två år) för studier av nya metoder för att diagnostisera och prognostisera osteoartrit hos häst.


Katarina Nostell, Kliniska vetenskaper, 252 000 kronor (för ett år) för studier av en ny experimentell djurmodell för att studera ämnesomsättningsrubbningar hos häst.


Stefan Pinzke, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 349 000 kronor (för ett år) för undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö.


Johan Bröjer, Kliniska vetenskaper, 400 000 kronor (för ett år) för studier om glykokemiskt svar och insulinrespons hos hästar vid utfodring med foderstater med olika sockerinnehåll.


Carina Ingvast-Larsson, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 2 580 000 kronor (för tre år) för studier av glukokortikoider till häst – säker användning ur ett dopnings- och behandlingsperspektiv.


Cecilia Müller, Husdjurens utfodring och vård, 1 000 000 kronor (för två år) för studier av svampflora och förekomst av mykotoxiner i inplastat vallfoder för hästar.


Lena Olsén, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 1 900 000 kronor (för två år) för studier av smärta, bedömning och behandling hos häst.


Ronny Lindberg, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, 1 824 000 kronor (för två år) för studier av immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar.2010-12-21
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se