Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Konstgjord hästhov kan ge bättre travbanor

Med hjälp av en konstgjord hästhov vill forskare víd JTI och SLU bidra till bättre förståelse för hur travbanors underlag bör utformas.

Målet är att minimera de ortopediska skador travhästar ofta drabbas av.


Inom travsporten försöker hästägarna hela tiden öka hästarnas prestationer och förbättra deras tider för att vinna fler lopp och därmed öka sina vinster.


Man använder sig till exempel av balansering med vikter på hästens ben och tävling utan hästskor. Denna optimering av hästarnas prestationer sker ofta till priset av skador. Ortopediska skador är den vanligaste orsaken till utslagning hos sporthästar.


Man vet att även banmaterialet är av stor betydelse för hästarnas prestationer och att det kan inverka på hästarnas skador. Men att ändra banunderlaget är inte lätt; det kräver stora, kostsamma åtgärder.


 – Det är dyrt att prova ett banmaterial i full skala. Vi behöver bättre metoder för att utvärdera materialen innan de används, säger Kristina Lindgren, forskare vid JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik).


Hon deltar nu i ett treårigt projekt som leds av SLU-forskare, där man ska undersöka hur olika banunderlag påverkar hästens ben och hovar såväl på rakspår som i doserade bankurvor.


Projektet ska utmynna i rekommendationer om hur travbanor bör underhållas, för att bidra till mer enhetliga banor så att travhästarna möter likartat underlag oavsett var de tävlar. Ett antal travbanor ska kartläggas när det gäller material och hur de fungerar vid olika väderlek.


Med hjälp av höghastighetsfilmning ska travhästars rörelsemönster studeras, särskilt när det gäller den påfrestning hästarnas ben utsätts för när hovarna tar mark och bromsas upp på banan. Redan nu finns en typ av standardiserad mekanisk mätning, en konstgjord hästhov, som kan bedöma hur kontakten med marken påverkar hästarnas ben.


Den ska nu vidareutvecklas så att den kan mäta vad som händer när en hov roterar vid uppbromsningen mot marken, så som till exempel sker när travhästar passerar travbanans ytterkurvor.


 – Om man kan utforma en mekanisk hov så att den efterliknar krafterna och rörelserna hos hoven på en travhäst som passerar en kurva i tävlingstempo, kan man undersöka material i liten skala innan man använder det på en bana, säger Kristina Lindgren. Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning.


För mer information, kontakta: Kristina Lindgren, JTI, tel 010-516 69 29, kristina.lindgren@jti.se Lars Roepstorff, SLU, tel 0705-42 31 43, lars.roepstorff@slu.se


Presskontakt, JTI: Carina Johansson, tel 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se2011-03-02
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se