Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Kunskapssajten HästSverige lanserad

Den nya kunskapssajten sätter hästen i centrum - oavsett ras och disciplin. På HästSverige hittar du aktuell och korrekt kunskap om hästen.

Hur sköter man egentligen en häst på rätt sätt? Vilka behov har den av foder, uppstallning och daglig motion? Hur kan man upptäcka skador och sjukdomar hos hästen?

Dessa frågor och mycket, mycket annat ska det finnas svar på i en ny webbportal om häst som nu finns ute på nätet.

Webbportalen HästSverige, www.hastsverige.se levererar aktuell och korrekt kunskap om hästen – på flera olika nivåer.

Veta, Veta mer och Veta mest gör kunskapssajten intressant och tillgänglig för alla hästmänniskor som vill lära sig mer.

Från den unga ridskoleeleven som rider sin första termin till tränaren och ryttaren på elitnivå. Även lärare på olika hästutbildningar , tränare/kuskar inom travet samt det stora antalet hobbyutövare som finns i landet ska ha nytta av materialet.

Varför behövs HästSverige? Det krävs kunskap för att på bästa sätt sköta och träna en häst oavsett gren. I dagens urbaniserade samhälle har många hästägare av naturliga skäl bristfälligt kunnande om hästen som biologiskt varelse.

- Att inhämta kunskap om hästen tar lång tid. Det kan ibland vara svårt att värdera informationen. Vad är sant och vad är humbug? En viktig målsättning med HästSverige är att aktiva på olika nivåer ska kunna lita på det som webbportalen presenterar. Dessutom får man tillgång till senaste vetenskapliga rön, säger Göran Dalin, SLU, en av initiativtagarna till satsningen.

HästSverige präglas av kunskap som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Många av rönen som gäller sjukdomar, skador, avel, foder, träning med mera är baserade på aktuell forskning såväl i Sverige som utomlands.

En rad organisationer och myndigheter med anknytning till hästnäringen i Sverige vill med satsningen HästSverige höja kunskapsnivån hos landets hästägare. Bland dessa finns Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

–Vi ser ett stort behov av att på ett enkelt sätt förmedla mer kunskap och forskningsinformation till alla som håller på med häst. Ökade kunskaper leder med stor säkerhet bland annat till ökad hästvälfärd, minskade kostnader för hästägarna och säkrare hästhantering, säger Stefan Johanson, vd för HNS.

Vad satsningen går ut på presenterades nyligen på Hästsportens hus, Solvalla, i Stockholm.

Representanter från näringen, myndigheter, sporten och forskningen gav sin syn på betydelsen av HästSverige.

-Jag ser mycket positivt på webbsajten HästSverige, säger Stig H Johansson, legendarisk travtränare. HästSverige erbjuder bra information till alla som håller på med hästar, oavsett disciplin.

Satsningen är ett initiativ från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), SVA (Statens Veterinärmedicinska anstalt), HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), SHF (Stiftelsen Hästforskning), LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Agria Djurförsäkring.

www.hastsverige.se

2011-09-23
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se