Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hippocampusdagen 2014 om heta forskningsämnen

Hippocampusdagen är nu tillbaka efter några års uppehåll. Den 14 november 2014 arrangeras en Hippocampusdag vid SLU och SVA med aktuell hästforskning.

Program för Hippocampusdagen, Loftets hörsal, Ultuna, SLU i Uppsala.

För anmälan till Hippocampusdagen, se länk under Läs mer. Anmäl senast 24 oktober för bästa pris.

9.30-10.00 Ankomst, kaffe
10.00-10.10 Inledning - Göran Dalin, SLU, dagens huvudmoderator
Session I: Ekvint metabolt syndrom - en sjukdom inte bara för den feta hästen
Sessionsmoderator: Anna Jansson/Göran Dalin, SLU
10.10-10.35 Vad är EMS och varför uppstår det? - Johan Bröjer, SLU
10.35-11.00 Hur ställs diagnosen EMS och vad betyder det, samt något om pågående studier - Sanna T Lindåse, SLU
11.00-11.25 Hjärt-kärlsjukdomar, EMS och fetma – hur hänger det ihop? – Katarina Nostell, SLU
11.25-11.45 Paneldiskussion med och frågor till alla föreläsare session I

11.45-12.45 LUNCH

Session II: Smittor och smittskydd
Sessionsmoderator: Miia Riihimäki, SLU
12.45 – 13.10 Kvarka sprids på flera sätt – Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA
13.10 – 13.35 Skydda häst och människa från resistenta bakterier– Karin Bergström, bitr statsveterinär, SVA
13.35 – 14.00 Några hästsjukdomar i Europa som vi inte vill ha i Sverige – West Nile Virus, infektiös anemi, piroplasmos och afrikansk hästpest– Louise Treiberg Berndtsson, bitr statsveterinär, SVA
14.00-14.15 Paneldiskussion med och frågor till alla föreläsare session II

14.15-14.45 Kaffe
Session III: Hästen i det nordiska klimatet
Sessionsmoderator: Kristina Dahlborn, SLU
14.45-15.00 Nordiskt vinterväder och hästars termoreglering – Grete Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta
15.00-15.15 Individuellt hållna hästars användning av sol/vindskydd under dagtid på sommaren – Elke Hartmann, SLU
15.15-15.30 Inverkan av klippning och täckning på återhämtning efter träning – Kristina Dahlborn, SLU
15.30-15.45 Kommunikation via symboler: en ny metod för att studera hästars preferens för täcke – Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet, Oslo
15.45-16.00 Klippnings- och täckningsrutiner hos hästägare i Sverige och Norge – Elke Hartmann, , SLU, Grete Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet, Oslo
16.00-16.15 Paneldiskussion med och frågor till alla föreläsare session III

Promenad från Loftet till UDS
16.15-17.15 Session IV: Besök på nya Universitetsdjursjukhusets hästklinik
Flemming Winberg med personal

2014-09-25
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se