Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


SLU-satsning på rehabilitering av djur

Det behövs ökad kunskap om hur hästar bäst ska rehabiliteras. SLU har därför satsat strategiska pengar på detta område.

Många hästar och hundar blir någon gång i livet sjuka och behöver behandlas av veterinär. Förutom lämplig medicinering behövs oftast en rehabilitering av annat slag, men hur sådan bäst görs har hittills inte varit ett prioriterat område inom veterinärmedicinen.

Veterinärmedicinska fakulteten vid SLU vill nu lyfta fram forskning kring anestesi och smärtlindring med förhoppning om att den framtida veterinärutbildningen lägger större vikt vid ämnet. SLU beviljade 2001 ett strategiskt anslag för anestesi och smärtlindring och ett konkret resultat av detta var den kurs för veterinärer, sjukgymnaster och djursjukvårdare som hölls vid SLU i Uppsala 13-15 mars 2003.

-Kursen var ett viktigt avstamp för framtiden. Ökad kunskap om hur rehabilitering av djur ska ske är mycket värdefull och vi hoppas få igång ytterligare forskning inom området, säger universitetslektor Görel Nyman som är ansvarig för den strategiska satsningen på anestesi och smärtlindring vid SLU.

Inom projektet har engagerats Anna Bergh som har utbildat sig till både sjukgymnast och veterinär. Hon har därmed kunskap om rehabilitering av människa vilket är mycket värdefullt när det gäller utvecklingen av behandlingsrutiner för djur.

-Vi vet ju att fysisk aktivitet påverkar kroppens eget smärtkontrollerade system genom frisättning av endorfiner i kroppen, både hos människor och djur, säger Görel Nyman.

Vid kursen om rehabilitering medverkade föreläsare från såväl humanvården som veterinärmedicinen. De beskrev bl a hur smärta påverkar, samt hur leder, senor och muskler reagerar på fysisk träning vid någon form av skada.

En viktig frågeställning är vilka symtom som behandlas vid sjukdom och vad behandlingen baseras på. Och är det möjligt att hos djur mäta behandlingsresultat?

Janet Steiss var en av föreläsarna vid rehabiliteringskursen. Hon är både veterinär och sjukgymnast och verksam vid Tuskegee University i Alabama, USA. Hon har mycket bred erfarenhet av rehabilitering av såväl hund som häst, och har arbetat med flera olika tekniker för att lindra smärta, stimulera läkningsprocessen och öka funktionen. Janet Steiss har medverkat i de två internationella konferenser kring rehabilitering av djur som tidigare arrangerats.

Inom djurvården erbjuds i dag ett flertal s k alternativa behandlingar. Hur pass effektiva dessa är vid behandling av djur har dock inte undersökts med vetenskapliga metoder.

Anna Bergh, doktorand på institutionen för anatomi och histologi vid SLU, forskar för närvarande kring behandling med koldioxidlaser på kotledsinflammationer hos häst, just i syfte att bevisa om behandlingen har någon positiv effekt. Laserbehandling är bara en i raden av flera tekniker som regelbundet används på djur.

Övriga föreläsare vid kursen var Thomas Lundeberg, läkare vid Karolinska Institutet, Annika Magnusson-Walander, leg sjukgymnast hos CEFAR, Birthe Wogelius, Levad Fysioterapi, Birgitta Essén-Gustavsson, forskare SLU och Stina Ekman, forskare, SLU.

Kursen arrangerade av Kompetenscentrum smådjur vid SLU och Hippocampus vid SLU/SVA.

2003-03-18
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se